7 Kasım 2012

Art Galerim Nişantaşı – Konsept Sergi – kıyametKonsept Sergi 

Kıyamet

8 Kasım – 2 Aralık 2012

Sanatçılar / Artist:

Ayşegül Sürek,
Emel Karakozak,  Evren Erol,
Gürsel Soyel,
Nur Gürel, Merih Akoğul,
Meray,
Saim Erken, Sayat Uşaklıgil
Selahattin Aydın,
Semih Zeki, Serdar Kaynak,
Zeynep Akgün

basın bülteni

"KIYAMET" adlı konsept sergi Artgalerim'de

Artgalerim Nişantaşı Sanat Galerisi “Kıyamet” adlı konsept sergisinde galeri sanatçılarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Farklı disiplinlerden 13 sanatçının biraraya geldiği bu sergide sanatçılar kendi kıyametlerini irdeliyorlar.

KIYAMET

Tanımlanması çok zor bir mefhum var hayatımızda, “zaman”. Kimine göre bir yanılsama, kimine göre ise bitmek bilmeyen bir akrep-yelkovan savaşı. Sonsuz gibi görünür ama doğumla başlar, ölümle biter her canlı için. Dünya diye adlandırdığımız gezegen için bile söz konusudur zamanın sonlanması. Dünyanın doğuşu sinirli ve kızgın bir gaz kütlesinin güneşten kopup soğuması ile başlar, sonunun ise kıyametle olacağı söylenir hep. Öyleyse zaman; doğum ile ölüm arasındaki varoluşsal sancılarımız, varlık ile hiçlik arasındaki serüvenimizdir bir bakıma. Bu serüvenin başı, ortası gözlerimiz önündedir, yaşanmıştır iyi ya da kötü, peki ya sonu? Ne oluruz bu serüvenin sonunda, kurbağa iken prense mi dönüşürüz yoksa yediğimiz zehirli elma bizi alevden bir topun içinde yanmaya mı sürükler? Nedir son? Kıyametimizin sınırları nedir, bir imtihan mıdır insanoğlu için ya da ödenmesi gereken hesapların günü müdür o son gün? Bir bilinmezliğin habercisidir tüm bu sorular ta ki biz doğanın bize verdiği ipuçlarını birleştirene kadar. Göz ardı edilmez davranışları vardır ki doğanın her bitişin bir başlangıç olduğunu sezdirir bize. Her baharda kurumuş yapraklardan yeni meyveler sunar doğa, her gece bir sabaha çıkar yeniden karar- mak üzere. Ya da bir arınmaya işarettir kıyametimiz belki de beden yükümüzü ardımızda bıraktığımız ruhumuzun hafifliği ile başka bir alemin kapılarını araladığımız yeni bir serüvenin ta kendisidir. Öyleyse yaşamak ve ölmek, başlamak ve bitmek sebep sonuç ilişkisi içerisinde zaman bize yeni serüvenler, yeni kıyametler bahşeder. Eda Karakozak Ekim, 2012

press release

APOCALYPSES 

concept exhibitions by Artgalerim

Artgalerim Nişantaşı presents "Apocalypse" concept exhibition. The art gallery aims to being together artist and art lovers. 13 artists from different disciplines are brought together to explore and expose their individual concept of the “Apocalypse”.

Apocalypse Time; a notion in our life which is very hard to define. It is an illusion for some uf us or an everlasting fight between hour and minute hand for the others. It seems limitless but, starts with birth and ends with death for every single living thing. Termination of the time is the case even for the planet we call as ”The Earth”. The birth of the earth begins with the detaching and cooling of a frustrated, hot mass of gas from the sun; and it is spoken to reach an end with the apocalypse. Therefore; time becomes our existential pain between birth and death, our adventure through entity to nonetity in a way. The beginning and the middle line of this adventure is under our eyes; experienced good or bad, but how about the end? What happens to us at the end of this adventure, do we become a prince in a frog tale or are we dragged into a fireball by the poisoned apple we bite? What is the end? What is the borders of our apocalypse, is it a test for humanbeings or is this last day, the day of the punishments to be paid? All these questions are the messengers of an obscurity until we collect the hints, the nature gives us. Nature has the behaviours that we could not ignore; it points out that every termination gives birth to an initiation. It presents us fresh fruits out of dead leaves in every spring, every single night leads to a morning, knowing the truth light turns into dark again in this cycle. Eventually, our apocalypse is a sign of our purification or the adventure itself, leaving our burden of body behind and open out the door of new realms with the mildness of our soul. If so; in this cause and effect relation between living and dying, starting and ending, time grants us new adventures and new apocalypse. Eda Karakozak October, 2012

Art Galerim Nişantaşı

Vali Konağı Cad. No:63 Kat:6-7

Tel.: +90 212 343 85 50 – 51 dahili 600

(Nişantaşı’ndaki tarihi Damat Tween Mağazası’nın 6. ve 7. katları)Hiç yorum yok :