10 Ekim 2012

DERİNLİKLER Sanat Merkezi – Şeyh-ül Hattatin HASAN ÇELEBİ Hat SergisiHASAN ÇELEBİ

Şeyh-ül Hattatin Hasan Çelebi Hat Sergisi  

3 - 24 Ekim 2012

basın bülteni

Şeyh-ül Hattatin Hasan Çelebi, Hat Sergisi ile 3 - 24 Ekim 2012 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi'nde…

1937 yılında Erzurum'da doğan Hasan Çelebi, 1964 yılından itibaren hattat Halim Özyazıcı, Hamit Bey ve Kemal Batanay'dan hat meşkeden Hasan Çelebi 1975 yılında Hamit Bey'den sülüs ve nesih, 1981 yılında da Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetleri aldı.


HASAN ÇELEBİ

biyografi

Hasan Çelebi’nin, Hafız Osman ve Rakım'dan gelen yola Hamid Bey'le eklemlenmekte olan üslûbu, kişisel karakteristiğinin de zirveye ulaştığı bir nitelik kazanmıştır. İstif içinde harflerin ölçülerinden taviz vermeksizin, teşrifatı ön planda tutan (okunuşu mümkün kılan) bir kompozisyon prensibini benimsemektedir. İstiflerde zaman zaman simetrik dengeyi oluşturmak için bazı harflerin müsanna istif imişcesine - Bursa Ulu Camii'nde Şefik Bey'in yazılarında çokça rastladığımız gibi - tersinden yazılışlarını da görebiliriz. Çelebi’nin mürekkebinin kağıda bıraktığı saydam leke, kalemin el ile bütünleşmiş tüm ustalıklı kıvrım - hareket - ve bir seferde yazım sadeliğini yansıtmakta; harflerin şeffaflıkla, tashihattan uzak yalınlıkları göze çarpmaktadır.


HASAN ÇELEBİ

biography

Hasan Çelebi and his teacher Hamid Aytac Bey followed the great Ottoman masters of calligraphy Hafiz Osman and Mustafa Rakim, adding their own contributions and advances. Çelebi has further added his own personal developments, giving the style a new quality. He employs principles in his compositions that keep the classic proportions of the letters uncompromisingly and that preserve their readability. Occasionally, in order to maintain the symmetrical harmony and balance of a composition, Çelebi writes some letters in reverse. This technique is usually reserved for entire compositions that are written forward and in reverse. Precedentsts for Çelebi’s technique can be seen in Sefik Bey’s inscriptions in the Bursa Ulu Cami (mosque).


DERİNLİKLER Sanat Merkezi

Teşvikiye Caddesi Nar Apt. No:59 Kat:2 D:2 Teşvikiye

+90 212 291 8255Hiç yorum yok :