21 Şubat 2010

MAC ART GALLERY - FIRAT ENGİN - "1+1+1+1+1"


FIRAT ENGİN
1+1+1+1+1
16 Şubat-20 Mart 2010


basın bülteni

Mac Art Gallery Çağdaş Sanatın genç kuşak isimlerinden Fırat Engin sergisi ile günümüz toplumuna eleştirel bir gözle bakıyor. Sergi; Endüstriyel toplumların birey üzerinde yaratttığı etkiye, bireysellikten çıkan, “kimlik” olma özelliğini yitiren ve gittikçe aynılaşan bireylerin dejenerasyonuna göndermelerde bulunurken aynı zamanda birey kimliğinin ne derece önemli olduğunun altını çizmek istiyor...

Sergi adını, Jean Baudrillard’ın “Sessiz Yığınların Gölgesinde” adlı kitabında yer alan, “sonsuz sayıda eşdeğerli birey” formülünden yola çıkarak alıyor: “1+1+1+1+1”
Sergi ana hatları ile; bir tür pusula görevi görmekte ve bireyin önemine dikkat çekmektedir. Çalışmaların bütününde, merkezde yer alan ana tema; bireyi işaret etmektedir. Bu işaret bazen bir ışığın, bazen bir videodaki figürün, bazen de doğrudan izleyicinin katılımına bırakılmıştır.


MAC ART  Gallery

Mim Kemal Öke Cad. Lal Apt No:23/3-4 Nişantaşı


Hiç yorum yok :