22 Şubat 2010

KARE SANAT Galerisi - Figür Yorumları - Karma SergiFigür Yorumları

Karma Sergi

Gökhan Deniz
Tuba İnal,  Mustafa Karyağdı
Tuncay Takmaz,  Çiğdem Yapanar

16.02.2010 – 06.03.2010

basın bülteni


Gökhan Deniz'in resimlerinde ana kütleyi oluşturan hep figürdür. Figür, devreye girmek için sürekli can atmaktadır. Çevresinde bazen için dolu, bazen de boş kütleler vardır. Deniz’in resimleri, resmin sınırlarını deneyen ve boşluğu doldurmak istercesine, her defasında biraz daha yol alarak, her seferinde yeni bir şey keşfederek ilerler.

Tuba İnal, mermer üzerinde figür kavramını düşündürmekle kalmaz, bedenini saran giysilerle de izleyiciye dolaylı bir göndermede bulunur. Bu yaklaşımıyla da heykelin geleneksel işlevini modernize edilmiş kavramsallıkla bağdaştırmış olur.

Mustafa Karyağdı’nın resimlerini algılamak ve tüketmek, toplumu anlama ve benimseme sürecinin paradigmasıdır. Karyağdı'nın resimlerinin konusu; sıradanlık, alışılagelmişlik ve güncelik olan, gündelik hayatta yer alan, anlardır aslında. Figürün gündelik hayatıyla birlikte tuvale yansımasıdır.

Tuncay Takmaz ise; küçük kağıt parçaları üzerine yaptığı resim ayrıntılarını kolajlayıp kompozisyona dönüştürür. Kimi parçaların üzerine yaptığı müdahalelerle onları belirgin hale getirir. Takmaz; kompozisyonları kurarken, içten içe iğneleyici aynı zamanda eğlendirici mesajlar verir, figür ağırlıklı yorumlarında.

Çiğdem Yapanar'ın heykelleri inceltilmiş ve uzatılmış insan figürleridir. İnsan üzerine kurulu, eğilip bükülen figürler kullanılan malzemenin gözenekli dokusundan da faydalanarak izleyiciyi, yaratılan şiirselliğin ve dinamizmin uç noktalarına taşımaktadır.


KARE ART Gallery

Abdi İpekçi cad. 22/8, Nişantaşı – İstanbul

Tel: +90 212 240 44 48

Hiç yorum yok :