14 Nisan 2015

Galeri ZILBERMAN sanatçısı WALID SITI @ 56. VENEDIK BIENALI - The Great Game - 9 Mayıs - 22 Kasım 2015


Mosaic of Little World, 2015
Duvar üzerine yerleştirme; dikenli tel, çivi, iplik, 300x300x5 cm

WALID SITI @ 56. VENEDIK BIENALI 

9 Mayıs - 22 Kasım 2015

basın bülteni

Galeri Zilberman Sanatçısı Walid Siti 56. Venedik Bienali’nde
12 Kasım – 10 Ocak tarihleri arasında Yeni Babil isimli ilk kişisel sergisiyle Galeri Zilberman’da
İstanbullu’larla buluşan Irak asıllı sanatçı Walid Siti, 56. Venedik Bienali’nin İran Pavyonu’ndaki
The Great Game isimli karma sergide yer alıyor.

Galeri Zilberman’da yaptığı son solo sergisindeki çalışmalarında, Ortadoğu’nun sürekli değişen yüzünü, mecazi dağları,
geniş boşluklarıyla coğrafya ve insanın bu coğrafya ile kurduğu doğal bağı incelemiş, biçimsel olduğu kadar şiirsel
çözümleme önerileri sunmuştu. Çalışmalarında hızla değişen sosyo-politik gerçeklik üzerine inşa olan, toplumsal hafıza,
kültürel kimlik gibi konuları kişisel deneyimler ve duyumsamalar üzerinden yorumlayan Siti, 56. Venedik Bienali’nde özel
ürettiği Mosaic Of Little World (Küçük Dünyanın Mozaiği) adlı yeni çalışmasıyla İran Pavyonu’ndaki The Great Game adlı
sergide yer alıyor. Sanatçı, çalışmasında günümüzün gerçeği küreselleşme ile sömürgecilik sonrası dönemin politik
mirasının bölge üzerindeki etkilerini araştırıyor. Bölgenin, kendi mirası sosyal ve kültürel hoşgörü ile birliktelik temellerini
tehdit eden siyasi huzursuzluk, savaş, etnik ve mezhep kaynaklı şiddetin neden olduğu gelgitler arasındaki kaybolmuşluğunu
ifade etmek için Siti, dikenli telle ürettiği çalışmasıyla sergi mekanında asılı kalmış bir harita kurguluyor.
Küçük parçaların oluşturduğu karmaşık bir strüktürün oluşturduğu çift katmanlı bu yapı, dikenli telin ayırıcı ve biçim olarak
bağlayıcı çağrışımlarını bir arada kullanıyor. Sanatçı çalışmasını şöyle ifade ediyor: “Bu materyallerin zıt niteliklerinin
kullanımıyla, karışıklıklarla; perişanlıkla ve çaresizlikle delik deşik edilmiş bir dünya tasvir etmeye çalıştım. Dikenli tel,
kontrolün ve güç kullanımının tarihi ve çağdaş sembolü olarak bir metafor görevi görmekte. Günümüzün belirtilerinden bir
çoğu olan hapsedilme, dışlama, yayılma ve şiddetli yüzleşmeler ile belirlenmiş gerçekliğin gaddar dayatmalarına hizmet ediyor.”

56. Venedik Bienali 9 Mayıs – 22 Kasım tarihleri arasında görülebilir. Sanatçının ayrıca 19 Nisan – 21 Haziran 2015
tarihleri arasında gerçekleşecek Brugge Trienali’nde ve Imperial War Museums-London’ın kalıcı koleksiyonunda bulunan
çalışmasıyla The Visions of War Above and Below adlı sergide 2 Nisan – 25 Eylül 2015 tarihleri arasında
sürecek sergide yer alacak.Galeri ZİLBERMAN

Istiklal Cad. Misir Apt. No:163 K.3 D.10
Beyoglu / Istanbul, Turkey

Tel: +90 212 251 12 14
Hiç yorum yok :