7 Kasım 2014

Pi ARTWORKS İstanbul – NEJAT SATI – Nefs


Nejat Satı, Structure 92, acrylic on canvas, 60 x 40 cm

NEJAT  SATI

Nefs

8 Kasım – 27 Aralık 2014

basın bülteni

Nejat Satı, Nefs isimli yeni kişisel sergisi ile 8 Kasım – 27 Aralık 2014 tarihleri arasında Pi Artworks
İstanbul’da. Sanatçı 2012 yılında Pi Artworks’te açtığı “Halet-i Ruhiye”nin ardından yeni sergisiyle,
izleyiciyi tekrar ışığın ve rengin soyut formlara dönüştüğü, içsel ve derin olan,
bir yandan da farklı algılara fırsat tanıyan evrenine davet ediyor.

Nejat Satı’nın bir süredir hem felsefi hem de estetik açıdan üzerinde durduğu “organik soyutlamalar” teması,
Nefs isimli son serisinde, parçadan bütüne doğru ilerler ve sonunda adeta bir bedene bürünür. Katman katman
işlediği tuvalleri hem maddeyi hem de ruhu yansıtır. Sanatçının kullandığı çarpıcı renkler ve bu renkleri
deneysel bir yaklaşımla, üst üste bindirerek yarattığı renk geçişleri; duygu dünyasını, yani ten örtüsünün
altında kalanları açığa çıkarır. Birden bire kabuğundan sıyrılıp beden üzerine yansıyan hisler ve insani arzular,
aslında kendilerini en çok bu renk geçişlerinde ele verir. Diğer taraftan, sanatçının asıl renklerinin de bu
geçişlerde gizli olduğu hissine kapılmadan edemezsiniz. Bu da izleyicide o renkleri keşfetmek için
daha kuvvetli bir istek yaratır.


press release

Pi Artworks Istanbul is proud to announce Nefs*, an exhibition of new paintings by Nejat Satı. Two years after
his last solo show at the gallery, Sati invites the audience back into his own inner universe where light,
color and, dynamic abstract shapes form paintings that are open to various interpretations.
Prior to commencing work, Sati mixes acrylic paint with a viscous, quick-drying gel to create his own signature
material, which is applied to his canvases by either brush or squeegee. There is inevitably a learning curve to
using this alternate medium, filled with unexpected incidents, sometimes welcomed, sometimes not, as he
learns how his colors interact and the materials increased transparency affects his outcomes. Due to the
semi-transparent nature of his pigmented gel, the artist does not have full control of the painterly process and
small bands of underlying color peer through from under the paint that covers them. Nejat Satı has been
utilizing this methodology, which he refers to as organic abstraction, for many years, and the series of
paintings within this exhibition, also titled Nefs, will take this approach in a new direction as he begins to create
flesh-like forms. For Sati, these contrasting layers reflect both the substance and the soul. The striking colors
that are layered on top of each other and the color transitions he creates reveal the emotional world; a world
which is kept under the curtain of skin. For the artist, the emotions and human desires that reveal themselves
all of a sudden and reflect on the body, show themselves within these color transitions.


Pi ARTWORKS  Istanbul

İstiklal Cad. Mısır Apt 163/4 Galatasaray

Tel: +90 212 293 71 03
Hiç yorum yok :