14 Kasım 2014

Galeri EKSEN – MELİKE ÇAĞICI – Konu Sadece Ağaç Değil

MELİKE  ÇAĞICI

Konu Sadece Ağaç Değil

17 – 30 Kasım 2014

basın bülteni

Melike Çağıcı 17 -30 Kasım tarihleri arasında ‘’Konu Sadece Ağaç Değil’’ sergisiyle Galeri Eksen’de.
Hayatımızda daima var olan ve olmasını istediğimiz ,  yaşantılara  durduğu yerden sürekli tanıklık eden,
olaylar patlak verirken, hayat etrafından akıp giderken sadece orada durur ağaç.
Ben buradayım der. Yaklaşık  2 yılda oluşan "ağaç serisi" Gezi olayları ile başka boyutlara taşınmış
ve yeni anlamlar yüklenmiştir. Ağaçlar bu manevi anlamlarının dışında çizgi, benek, leke, renk, ışık ve
gölge olarak resim için de vazgeçilmez öğeleri barındıran bir kaynaktır. Ressam Melike Çağıcı,
betimleme yerine soyutlama ve anlamlandırma sürecine girerken bu nedenle ağaçlardan beslenmiştir .
 Bu sergi, ressamın yaşam sürecindeki ağaçların büyüleyici yönlerini
yenilikçi çalışmalarla birleştirdiği eserlerden oluşmaktadır.
Konu, ağaçların mevcut gerçekliği değil, salt sanat aracılığı ile görülebilecek estetiksel kaygılarıdır.
Melike Çağıcı’ nın  Ağaç  hikayelerini içeren, dışavurumcu üslubunu, çizgi ve renk patlamalarıyla öne
çıkardığı yağlıboya eserlerinden oluşan ‘’Konu Sadece Ağaç Değil’’ sergisi
30 Kasım’a kadar Galeri Eksen’de görülebilir.Galeri  EKSEN

Maçka Cad.29 Nişantaşı – İstanbul

Tel.: +90 212 219 08 50
Hiç yorum yok :