5 Kasım 2014

BLOK Art Space – KATHERINA FENGLER & JOHN von BERGEN – Cast Away


geçici sahil enstalasyonu , 2014
temporary beach installation , 2014 – artist unknown

KATHERINA FENGLER & JOHN von BERGEN

Cast  Away

14 Kasım – 12 Aralık 2014

20 Aralık Cumartesi gününe kadar uzatıldı

basın bülteni

“Cast Away” sergisi ile Katharina Fengler (Almanya) ve John von Bergen (Amerika) ilk kez
çalışmalarını diyaloğa sokuyorlar. Sergi, sanatçıların kağıt ile yapılmış çalışmalarına odaklanıyor –
Von Bergen hali hazırda çalışmaya devam ettiği “UFO-UMIS” serisinden çizimlerini sergilerken,
Fengler yeni büyük-ölçekli resimleriyle birlikte “Island of Kindness” serisinden diğer çalışmalarını
sergilemekte. Bir ütopya ya da felaket bir distopya durumunda uzak bir adada mahsur kalmak sayısız
öykü, şiir, film ve sanatsal çalışmaya esin kaynağı olmuştur. Bu yılın başında Fengler, Michel
Tourniner’in 1967 yılından “Friday, or the Other Island” isimli romanına saygı duruşunda bulunan
“Friday” isimli karma sergide yer almıştır. Ada teması, ve mahsur kalmanın ideal bir varoluşun mecazı
olması ne yeni ne de egzotiktir; aksine bu bilinmezlik durumu batıya özgü bir idealleştirmedir. Hem
Fengler’in hem von Bergen’in sanatsal çalışmaları bu bilinmeyen durumlara yönelik sonu belirsiz
araştırmalar olarak görülebilir. Sanatçılar kişinin kendisiyle aslen ve mecazi anlamda yüzleşebileceği
ıssızlığı bulabilmesinin güç olduğuna inanır; bulunduğunda ise bu duruma dayanmak umulmadık bir
şekilde güçtür.


press release

CAST AWAY // Nov. 14th – Dec. 12th 2014

For “Cast Away” Katharina Fengler (DE) and John von Bergen (US) are bringing their works into a
dialogue for the first time. Their exhibition focuses only on works on paper – Von Bergen shows
drawings from his ongoing “UFO-UMIS” series, while Fengler shows new large-scale paintings as well
as other works from her series “Island of Kindness”. Either as utopia or as a disastrous dystopian
situation, the idea of being cast away on a remote island has always been an inspiration for numerous
stories, poems, movies and artworks. Beginning this year, Fengler was part of the group show “Friday”
that was an homage to Michel Tournier’s novel “Friday, or the Other Island”, from 1967. The theme of
the island and the castaway as a metaphor for an ideal state of being is neither new nor exotic, but
rather an occidental idealization of a condition that seems to remain unknown. Both, Fengler’s and von
Bergen’s artistic practices could be seen as an open-ended quest for such unknown states. They
believe that a confrontation with one’s mere self in a solitary place (literally and metaphorically) is hard
to find, and when found, unexpectedly difficult to withstand.


BLOK  Art Space

Faik Paşa Cad. 22 D:2 Çukurcuma, Beyoğlu, İst./Turkey
Tel.: +90212 292 83 82

Hiç yorum yok :