23 Ekim 2014

SANATORIUM Sanat Galerisi – SITKI KÖSEMEN – Görünmeyen SITKI  KÖSEMEN

Görünmeyen

30 Ekim – 29 Kasım 2014

basın bülteni

Sıtkı Kösemen’in fotoğraflarında, portrelerin veya manzaraların barındırdığı toplumsal gerçekliklerin
ve hikayelerin izlerini görmek mümkündür. Çoğunlukla insanı temel alıp  bireylerin varoluşsal
durumlarına ve çevreleriyle olan ilişkilerine odaklanarak, sosyolojik bir bakış açısıyla, figürlerinin
başından geçen hikâyeleri fotoğraf yoluyla izleyiciye aktarır.

Daha önceki çalışmalarında gençlere dair kimlik problemleri ve gelecek kaygıları gibi konuların
yanı sıra; toplumumuzda kadınların duruşlarına da değinen sanatçı, onların maruz kaldıkları toplumsal
politikalara karşı mücadelelerini fotoğraflarına yansıtır; anı değil, bir anlatıyı yakalayıp insanların
çevrelerinde olup bitenleri izleyiciyle buluşturur.

“Görünmeyen” (Invisible) adlı yeni projesinde ise, günlük yaşamda maruz kaldığımız
imge ve nesne yoğunluğuna dikkat çekerek, bireyin algısının, iradesinin oynadığı rolü ve geliştirdiği
tepkiyi ortaya koymayı; gizemli bir sinematografik anlatım üslubu ile öne çıkarıyor.

Kurgusal olmayan bir süreç sonucu çektiği fotoğraflarda, topluma uygulanan baskı, şiddet ve oluşmuş
ile olan ön yargı, bir görsel gizlilikte / çeşitlilikte; siyasi, ekonomik, kültürel bir kabullenme veya
reddediş halinde; ve tasarlanmış bir kurgu-hikaye olarak izleyiciyi etkisi altına alıyor.

SANATORIUM  Sanat Galerisi

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. No:32/A Beyoğlu İstanbul

Tel.: +90 212 293 67 17
Hiç yorum yok :