31 Ekim 2014

Galeri ZİLBERMAN – WALID SİTİ – Yeni Babil // New Babylon

Walid Siti, Three Point View, 2014, C-Print, 110x72 cm

WALID  SİTİ

 Yeni Babil // New Babylon

12 Kasım 2014 – 10 Ocak 2015

basın bülteni

Galeri Zilberman Walid Siti’nin Istanbul’da gerçekleşecek ilk kişisel sergisini sunmaktan mutluluk duyar.
Aslen Irak Kürdistan’ından olan ve Londra’da yaşayan sanatçının, son dönemlerde üretilmiş ve ilk kez
gösterilecek desen, heykel ve yerleştirmelerden oluşan Yeni Babil isimli sergisi 11 Kasım saat 18:30’da açılıyor.

Orta Doğu’nun savaşa bağlı olarak değişen ve dönüşen yüzü, sanatçının yaşamını olduğu kadar sanatını da
doğrudan şekillendirerek, tüm çalışmalarının ortak hareket noktasını oluşturuyor. Siti, çalışmalarında
mecazi dağları, geniş boşluklarıyla coğrafya ve insanın bu coğrafya ile kurduğu doğal bağı, biçimsel olduğu kadar
şiirsel bir dizi çözümleme önerileri sunuyor. Dağların, nehirlerin ve geniş boşlukların şekillendirdiği sanatsal pratiği,
son dönemlerde insanoğlunun bu doğayla kurduğu, inşa ettiği yapılar ve bu yapılara atfettikleriyle bir başka
boyuta evriliyor. Piramitler, ziguratlar ve kulelerle insan ürünü yapıların ortak bileşeni tırmanma, daha yukarıya
erişme fikri, en temel yapısal eleman olan merdivenlerle birarada tutunarak belirginleşerek devingen,
sonsuz bir edime dönüşüyor. Walid Siti, Yeni Babil’de doğduğu ve büyüdüğü topraklardaki bu yapılara
yeniden bakıyor; bu yapıların duyumsal anlamlarını görselleştirmenin yollarını arıyor.
Değişen güç yapıları, aceleci gelişme anlayışı özellikle Orta Doğu toplumlarını hoyratça yerinden
–hala- ederken; bu kitlelerin kırılgan ve belirsiz geleceği, sanatçının kendine has, mecazlarla dolu, yalın ama
şiirsel bir dille birbirine çattığı çubuklarla hem göğe hem de kendinden derinlere yansıyor.
Walid Siti’nin kendine has plastik dilinin görsel grameri, zamanı iç içe geçirerek, geçmiş ve geleceği
birleştiriyor. Bu dertli toprakların yakıcı gerçeğiyle tezat oluşturan bu narin yapılar, güç, fetih ve zafer
gibi yıkıcı ve istilacı tutkulara tezat, başka bir gerçekliğin, başka bir maneviyatın izini sürüyor. İzlediği
dolambaçlı yollarla, insan ve onun tutkularına uzaktan ve örtük bir bakış gönderiyor. Özenle, sabırla ve
ustalıkla birbirine çatılmış yeni kuleler gökyüzüne doğru cılız ama kararlı bir biçimde ilerlerken, bu dönüşme
sırasında biçimsel olduğu kadar anlamsal yeni yapı kodları aracılığıyla en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda bir
 umudu da bir arada tutuyor. Yeni Babil Mısır Apartmanı’nın üçücüncü katındaki Galeri Zilberman’da
12 Kasım - 10 Ocak tarihlerinde görülebilir.

Walid Siti (d. 1954, Duhok) Londra’da yaşamaktadır. Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden 1976’da mezun
olduktan sonra Slovenya’da baskı resim üzerine lisans ve yüksek lisans derecelerini 1977- 1982 yılları
arasında tamamlamıştır. 1984 yılında Londra’ya taşınan Siti, o zamandan beri resim, çizim ve yerleştirmeyi
içeren değişik teknikleri kullanmaya odaklanmıştır. İngiltere’nin yanısıra Amerika, Slovenya, Polonya, Rusya,
Avusturya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sergiler açmıştır.
54. Venedik Bienali’nde (2010) Irak Pavyonu’nu temsil eden sanatçının aralarında Metropolitan Müzesi, New York;
The British Museum, Victoria&Albert Müzesi, Londra; National Gallery of Amman, Ürdün;
Dünya Bankası ve Iraq Memory Foundation; Washington D.C.;
Bajeet Art Foundation, BAE koleksiyonlarının da bulunduğu pek çok kamu ve özel koleksiyonlarda çalışmaları bulunmaktadır.Galeri  ZİLBERMAN

Istiklal Cad. Misir Apt. No:163 K.3 

Beyoglu / Istanbul, Turkey

Tel: +90 212 251 12 14
Hiç yorum yok :