3 Ekim 2014

ALMELEK Sanat Galerisi – ZEKİ SERBEST – resim sergisi ZEKİ  SERBEST

resim sergisi

8 Kasım – 2 Aralık 2014

basın bülteni

Zeki Serbest 1946 yılında Samsun-Ladik’te doğdu. İlk, Orta ve  İlköğretmen Okulu öğrenimini
Ladik’te yaptı. 1968 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi.
Mezun olduğu Akpınar İlköğretmen Okulu’na kura ile atandı ve 12 yıl orada, daha sonra İzmir’de
iki değişik orta öğretim kurumunda öğretmenlik yaptı ve emekli oldu.
B.R.H.D. üyesi olan sanatçı 63 kişisel sergi açtı, çok sayıda yarışmalı ve karma sergilere katıldı.
Yapıtları yurtiçi-yurtdışı özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır.
Çalışmalarına halen İzmir’de ki atölyesinde devam etmektedir.

Sanatçı Hakkında
…Zeki Serbest, Orta Anadolu doğasının, insan yaşamını biçimlendiren çetin koşullarını,
kendine özgü renklerini, resminin de belirleyici öğeleri olarak görüyor.
Kompozisyonların, birbirini izleyen ve birbiriyle bütünleşen yaşam ve doğa sahnelerinden oluşması,
sanatçısının bu diziye,panoramik bir ilişkiler değeri açısından baktığını kanıtlamaktadır.
Resimleri yan yana koyup baktığımızda, bir yaşam şeridiyle yüz yüze geliyorsunuz.
…Çevre ve insan, birbirine kenetlenmiş, birbiri içinde erimiş varlıklar izlenimi yaratıyor.
Bu anlamda organik bütünlük, Zeki Serbest’in resimlerine,
somut-resimsel bir kitle görünümü kazandırıyor… Prof. Dr. KAYA ÖZSEZGİN


…Zeki Serbest’in sanatının temel özeti başlangıçtan günümüze doğa tutkusu.
Şiirsel bir anlatımla doğanın aromasının-özsuyunu aramak.
İlk resimlerinden itibaren içten, yapmacıksız, özentisiz, kopyasız;
ukalalığa, bilgiçliğe kaçmayan; üretken, tutkulu bir sanat yaşamı. HASAN PEKMEZCİ


…Onun resimlerindeki akıcı anlatım, nerdeyse bir doğaçlama gibidir.
İlk baktığınızda bütün olup bitenin bir çırpıda, kendiliğinden yapıldığını sanırsınız.
Oysa işin içinde olan ve resmi salt okumalık, seyirlik bir nesne gibi algılamayan,
her fırçanın hangi nedenle sürüldüğünü kendi yaşantısından bilen birinin gözüyle
baktığınızda anlarsınız ki Zeki, bütün o ustaca fırça sürüşlerini
neredeyse kılı kırk yararak gerçekleştirir. Prof. Dr. BEDRİ KARAYAĞMURLAR

ALMELEK  Sanat Galerisi

Cevdet Paşa Cad. 99/1 Bebek - İstanbul
Tel: 0212 265 38 51Hiç yorum yok :