19 Eylül 2014

Galeri ARTist Çukurcuma – Tanıdık Rahatsızlıklar – karma sergiDİDEM ERBAŞ,  GÖZDE TÜRKKAN,

ESER EPÖZDEMİR,  MERVE ÜNSAL

Tanıdık Rahatsızlıklar

27 Eylül – 16 Ekim 2014

basın bülteni

Tanıdık olanın güvenli olduğu, farklı olanın ise “bilinmezliği” ile korkutucu varsayılması,
toplum içerisinde çoğunluk tarafından benimsenmiştir. Kendi varlığını idrak ettiği anda birey,
varlığını sürdürebileceği ritüelleri oluşturacak, yanı sıra tekrarın getirdiği monotonluk zamanla
onlardan kopması olasılığını doğuracaktır. Kişi için rahat bölgeyi terk etmek, dış dünyaya, olası
tehlikelere adım atmak anlamına gelir.
Bu durum ilk baştaki olguyla çeliştiği için hayatımız belli kalıplara girer.
  
“Tanıdık Rahatsızlıklar”ın işaret etiiği bu döngü içerisinde, alışılagelmiş olanın, yakınlığın
yarattığı hissin, zamanla bastırılmış duyguların bireyde bir korku ve endişe durumunu
tetiklemesi ve üretime dönüştürmesidir. Bir bakıma insanın bildiğindeki gizemi keşfetmesine ve
bu keşif sonrasında yaşadığı rahatsızlık duygularıyla yüzleşmesini izliyoruz.

Galeri  ARTist  Çukurcuma

Ağa Külhanı Sokak, No: 10/A Çukurcuma / İstanbul

Tel.: +90 212 251 91 63