20 Haziran 2014

GALERİST Sanat Galerisi – En Yakın Mesafe // Closest Distance – Karma Sergi En Yakın Mesafe // Closest Distance

Karma Sergi

Rasim Aksan, Francesko Albano,
Hussein Chalayan, Kendell Geers, İdil İlkin, Arık Levy,
Serkan Özkaya, Seza Paker,
Arslan Sükan, Ali Emir Tapan, Ayça Telgeren,
Elif Uras, Viron Erol Vert

27 Haziran – 26 Temmuz 2014

basın bülteni

Galerist, çizgi algısı ve kullanımındaki farklılıkları inceleyen ‘En Yakın Mesafe’ başlıklı karma sergiye
27 Haziran- 26 Temmuz 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Çizgi; kompozisyon, taslak ve
tasarımların temeli, görsel düşüncenin tüm zaman ve coğrafyalarda kullanılan anadilidir. Sanatçıların
yaratım süreçlerinde değişik şekillerde kullanılan ve malzemelerle çeşitlenen çizgi; izleyiciler için de,
sanatçının üretimini anlamak için en direk, çıplak ve samimi form olmuştur. Sergide yer alan sanatçılar
desen, resim, video ve heykel aracılığıyla çizgiye farklı yaklaşımlarını ortaya koyarlar.

Sanat tarihinde en çok ele alınan, ‘Mona Lisa’ ve ‘Meryem ve Çocuk Isa’ gibi imgeleri kağıt üzerine
tükenmez kalemle yeniden yorumlayan Serkan Özkaya, en değerli kültürel ikonları en yalın haliyle
işler. Rönesans resmindeki perspektif kullanımı ve rasyonel düşünce yapısına göndermeler içeren
Kendell Geers’ın ‘Kaçış Çizgisi’ başlıklı resimleri, diretilen sınırların ötesinde başka boyutların
varlığına işaret ederken, Seza Paker’in ‘Tu as l'air d'une Télé Assise sur un Frigo’,
başlıklı serisi dil ve düşüncenin dayatttığı sınırları sorgular.

Darbe ve vahşetin bir nevi samimiyet biçimi olduğu bir dünya kurgulayan Ali Emir Tapan, zihin
haritasını aynalar üzerine asitle kazır. İdil İlkin’in videosunda, sanatçının içsel yolculuğu plansızca
suya attığı mürekkep damlalarında şekil bulur. İlkin’in formlarındaki bu akışkanlık, Viron Erol Vert’in,
çiçeklerin çıplak insan bedenlerine dönüştüğü, kağıt üzerine suluboya desenlerinde de görülür.
Hussein Chalayan ‘Airmail Dress’ (Mektup Elbise) adlı eserinde ise, bir elbisenin formunu eskiz
yaparak tasarlamaktansa, hazır nesne kullanarak yaratır.

Arik Levy, ‘Iris’ başlıklı serisinde, aynı hareketi tekrarlayarak katmanladığı çizgilerden geometrik temel
formlara ulaşır. Elif Uras’ın farklı malzemeler ile ürettiği eserlerinde çizgi, modernite ve gelenek
arasındaki çatışmayı ele alır. Arslan Sükan’ın ‘Shifted Memories’ eserindeki çizgiler ise iki boyutlu bir
yüzeyde üçüncü boyutun ilüzyonunu yaratır. Rasim Aksan detaycı bakışını doğadaki çizgi formuna
odaklarken,  Ayça Telgeren ek bir malzeme kullanmaksızın, kağıtları kesim tekniğiyle şekillendirerek
grafik bir dünyanın kapılarını aralar.

GALERİST  Tepebaşı

Meşrutiyet Cad. No:67K:1, Beyoğlu

Tel: +90 212 252 1896