1 Mayıs 2014

Galeri EKSEN – BURAK KUTLAY – Gümüş Haz


  


 BURAK  KUTLAY

Gümüş Haz

Kişisel Resim Sergisi

6 - 17 Mayıs 2014


basın bülteni

6 Mayıs- 17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Galeri Eksen’de düzenlenecek olan
Burak Kutlay’a ait “Gümüş Haz” adlı sergide sanatçının son dönem resim çalışmaları yer alacak. 
Sanatçının çalışmaları günümüzde bireyin doğuşundan itibaren
içinde bulunduğu sistemin işleyişi karşısındaki farkındalığını ele alıyor.
Burak Kutlay’a göre; Kapitalist sistemde dünya bir tüketim aracına dönüşmüştür.
Bu o kadar büyük bir tehlikedir ki maddi ve kişisel çıkarlar uğruna doğa hiçe sayılır,
kişisel talepler doğrultusunda dünyanın kaynakları tüketilir, hayvanlar katledilir, insanlar öldürülür.
Bu öyle bir sistemdir ki, bu sistemin yanlış ve tehlikeli olduğunu düşünen bireyler susturulur,
 başka bireylerin farketmesi engellenmeye çalışılır.
 Tüm bu olanlara rağmen hala devam etmekte olan bu sistemin içinde yer alan bireylerin
ulaşmak istediği yapay zevkler veya hazlar uğruna parlayan çelikten ve betondan yapılar inşa edilir,
ekonomik sebeplerden dolayı iflas eder ve yıkılır sonra tekrar inşa edilir...
bu aslında bir yıkım sürecidir.
Yaşadığımız bu akıl almaz sınırları olan evrenimizin içinde yer alan ve
 hala bir eşinin keşfedilmediği dünya gezegenini bu hazza duyulan bağlılık yüzünden
bir daha geri döndürülemez sona hazırlıyoruz.
Avusturya’lı gazeteci yazar ErnstFischer’ın da dediği gibi
çürüyen bir toplumda sanat eğer dürüst ise, çürümeyi yansıtmalıdır.
Eğer sosyal işlevi sayesinde inancı kırmak istiyorsa sanat,
dünyanın değiştirilebilir olduğunu göstermek zorundadır ve değişime yardım etmelidir.
Fischer’ın bu sözünden etkilenen ressam,
yaşadığı ve anlamaya çalıştığı bu sistemin içindeki sahneleri
fotoğraflardan yararlanarak çalışmalarına tual üzerine yağlıboya kullanarak yansıtmaktadır.
 Sergi 17 mayıs tarihine kadar Galeri Eksen’de görülebilir.

Açılış Kokteyli:6 Mayıs 2014 Saat: 18.00


Galeri  EKSEN

Maçka Cad.29 Nişantaşı – İstanbul

Tel.: +90 212 219 08 50
Hiç yorum yok :