25 Nisan 2014

PİLOT Galeri – ELMAS DENİZ – Siyah Panteri Görebilmek
Elmas Deniz, Siyah Panteri Görebilmek, Enstalasyon detayı
( Buluntu nesneden detay, fotoğrafçı bilinmiyor), 2014
Elmas Deniz, Seeing the Black Panther, Detail from the installation
(Detail from the found object, photographer unknown), 2014

ELMAS  DENİZ

Siyah Panteri Görebilmek

9 Mayıs – 14 Haziran 2014

basın bülteni

Elmas Deniz, “siyah panteri görebilmek” isimli sergisiyle Pilot’ta!

Pilot Galeri, 9 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Elmas Deniz’in            
“siyah panteri görebilmek” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.
Elmas Deniz,
küresel güç yapıları, devlet kontrolü, şehircilik, ekonomi ve küreselleşme
 üzerine düşünen bir sanatçı.
Sergi, sanatçının Stockholm’de Iaspis misafir sanatçı programı esnasında hazırladığı
ve ilk kez gösterilecek olan,
video, heykel, desen, yazı ve enstalasyonlarından oluşuyor.


press release

ELMAS DENİZ

seeing the black panther

2014, May 9th – June 14th

Elmas Deniz, at Pilot with “seeing the black panther”!

Pilot Gallery will be hosting Elmas Deniz’s exhibition titled
 “seeing the black panther” between May 9th and June 14th.
Elmas Deniz is an artist who
contemplates global power structures, state control, urbanism, the economy and globalization.
 The exhibition features a video, sculptures, drawings, writings, and installations
she produced during the Iaspis artist residency program in Stockholm,
 which will be shown for the first time. 
PİLOT  Galeri

Sıraselviler caddesi. No:83/2, Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 245 55 05