15 Nisan 2014

Galeri NON – EXTRA MÜCADELE - Gökyüzünde Tanrı Yok Kuşlar Var


  


 EXTRA MÜCADELE

Gökyüzünde Tanrı Yok Kuşlar Var

16 Nisan/April  –  21 Mayıs/May 2014

31 Mayıs Cumartesi gününe kadar uzatıldı

basın bülteni

 (…) Fakat sonra, eşya ve zaman ile münasebetimi kesemediğimde üzülerek anladım:
İnsanın insan tarafından idaresi esasına dayanan her türlü devlet;
adaletsizlik, haksızlık ve zulümle son bulacak.
Öyleyse cesurca iddia etmeli ki;
devletsiz, kanunsuz, her insanın kendi başına buyruk yaşayacağı bir düzen asıl olmalı.
Ancak şunu da eklemeliyim, kabul ediyorum ki gerçek, mutlak hakikat bilinemez.
Ne yazık ki insan denen mahluk, tam bilgiyi elde edecek teşekküle sahip değil.
Belki de mücadele dışarıda değil (extra) içeride (intra) yapılmalı.
Extramücadele


press release

EXTRA STRUGGLE

There Is No God In the Sky Only Birds

(…) But then, when I failed to cut my ties with materiality and restricted time, I sadly understood:
Any type of government based on the rule of human beings by human beings
is bound to end in injustice, unfairness and oppression.
So it is necessary to bravely propose that the basis for life should be a type of order with no state,
with no law, an order in which every human being lives independently and autonomously.
However, I must also add that I accept the fact that reality, absolute truth, is unknowable.
Unfortunately, the creature known as the human being
 is not equipped with the formation required to acquire absolute knowledge.
 It is perhaps necessary to carry out the struggle not outside (extra) but inside (intra).
Extrastruggle


Galeri  NON

Tomtom mahallesi Nur-i-ziya sokak no.16
Beyoğlu 34430 Istanbul