11 Nisan 2014

ALMELEK Sanat Galerisi - MUSTAFA BULAT – Zaman, Mekan, İnsan


  


 MUSTAFA BULAT

Zaman Mekan İnsan

Heykel Sergisi

10 Mayıs – 7 Haziran 2014

Basın Bülteni

 “Mekân ve Zaman”, Hayatı tanımlamanın uzantıları... Var-oluşunun tanımı için kullanılan bir olgu.
 İnsanoğlunun geçmiş zamandaki süreçten başlayan ve geleceğe, yani uzama giden yolculuk...
 İnsanlık tarihinin en somut bulgularından bir kavram.

…Biçemler arasında yakaladığı ilişkilerin ayrımlı çağrışımları üzerinde odaklanmayı hedefler Bulat.
 Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için “Mekân” ve “Uzam” içindeki konuları sorgular.
Her biçim bize bildik gelen her nesne somut bir değer kazanarak yeni bir konuma dönüşür.
Bu süreçte biçime yüklenen düşüncelere (Değerlere) yönelir.
Kendi kendini ifade eden nesnelere yeni kavramlar yüklemek
 ve yüklenmiş olduğu bu düşüncelerle farklı düşünceler yaratmaya yönelir,
yapıtlarında ( Heykellerinde ) Bulat bu süreçte sentezlere girer,
“Mekân”, “Uzam”, kavram üzerine bilinen birikimler (Değerler) içinde
 yeni düşünceler yaratmaya çabalar.
 Eş zamanlılık, düşünce boyutunda çok anlamlılık kazandıran tutkusu,
“İnsan ve Mekân” içerisinde yeni düşüncelere dönüşür.
Var-oluşun itici gücü, düşünce yaratma,  bireysel duruşla çözümlenir.
 Figürler Kompozisyonlara, Biçemler İmgelere, Simgelere, Heykellere dönüştürülür,
Mustafa Bulat heykelleri çıkar ortaya...

Mustafa Bulat 1964 Sarıyahşi doğumludur.

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu.
1998 - 2002 Atatürk Üniversitesi, G. S. F., Heykel Bölümünü kurdu
ve 1998 - 2008 yılları arasında Heykel Bölüm Başkanı oldu. 
1999 - 2002 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, G. S. F. Dekan Yardımcısı olan Bulat,
, halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bu güne dek onlarca ulusal ve uluslar arası workshop, organizasyon, sempozyum
ve karma sergiye katılan sanatçının, bir çok solo sergisi ve ödülleri bulunmaktadır.ALMELEK  Sanat Galerisi

Cevdet Paşa Cad. 99/1 Bebek - İstanbul
Tel: 0212 265 38 51Hiç yorum yok :