11 Mart 2014

Galeri MANA – grup sergisi – Bizi Yunanlardan ve Romalılardan Kim Kurtaracak?


  

Francesco Vezzoli
JULIA DRUSILLA BOTICELLi'NiN "BAHAR ALEGORiSi" ÇiÇEKLERiNi AĞLARKEN 
 JULIA DRUSILLA CRYING BOTTICELLI’S “ALLEGORY OF SPRING” FLOWERS, 2013, 
Tuval üzerine lazer baskı, kağıt, metalik nakış
 Laserprint on canvas, paper, metallic embroidery, 
40 x 29 cm

Bizi Yunanlardan ve Romalılardan Kim Kurtaracak?

Who Shall Deliver Us From The Greeks and Romans?

grup sergisi / group exhibition

küratör / curator: Cristiana Perrella

sanatçılar // artists:

Adrian Paci,  Aslı Çavuşoğlu,
Özlem Günyol & Mustafa Kunt,
Daniel Silver, Francesco Vezzoli,
Gregory Crewdson, Jonathan Monk,
Matthew Monahan, Pedro Reyes,
Steven Claydon, Aleksandra Mir

3 Nisan / April – 10 Mayıs / May 2014

basın bülteni

Galeri Manâ 3 Nisan – 10 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Cristiana Perrella küratörlüğünde düzenlenen
Bizi Yunanlardan ve Romalılardan Kim Kurtaracak?
başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapacak.

Çağdaş sanat ile Klasik Antik dönemin uzun ömürlü mirası
arasındaki bağlantıları araştıran sergide farklı kültürel bağlamlardan gelen
ve çalışmalarında mitleriyle, anlatılarıyla, görsel sözlüğü ve ilkeleriyle
 Antik dönem fikrinin yeniden okumalarına
her biri farklı bir yaklaşım sergileyen sanatçıların yapıtları yer alıyor.


press release

Who Shall Deliver Us From the Greeks and Romans?

Galeri Manâ is pleased to announce Who Shall Deliver Us From The Greeks and Romans?,
 an exhibition curated by Cristiana Perrella
 between the dates  3 April -10 May 2014,
presenting works by
Steven Claydon, Gregory Crewdson, Aslı Çavuşoğlu, Özlem Günyol & Mustafa Kunt,
Aleksandra Mir, Matthew Monahan, Jonathan Monk, Adrian Paci,
Pedro Reyes, Daniel Silver and Francesco Vezzoli.

Antique legacy dies hard. The links between contemporary art and the Classical heritage
are explored in the exhibition through the works of artists from different cultural contexts,
each one proposing a diverse approach to the re-reading of the idea of antiquity,
its myths, its narratives, its visual lexicon and canons.

  
Galeri   MANA̅

Kemankeş Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sokak, no. 16 – 18

34425 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

Tel.: +90 212 243 6666