7 Mart 2014

BORUSAN CONTEMPORARY – Ortak Zemin: TOPRAK – Koleksiyon Seçkisi // Common Ground: Earth


  


Herbert Brandl
Ohne Titel (HB11RUM), 2011, Oil on canvas, unique, courtesy Galerie Nikolaus Ruzicska

Ortak Zemin: TOPRAK  

Koleksiyon Seçkisi

Küratör:

Nazlı Gürlek

1 Mart / March – 1 Haziran / June 2014

basın bülteni

Ortak Zemin: Toprak,
2014 yılı boyunca sürecek 
Ortak Zemin: Toprak, Su, Hava – Borusan Contemporary Koleksiyonu'ndan Seçkiler 
sergi dizisinin ilki.
Borusan Contemporary koleksiyonuna tematik bir bakış sunmayı amaçlayan
ve birbirleriyle ilişkili üç sergiden oluşan bu dizi,
koleksiyondan eserleri
toprak, su ve hava “müşterek” kavramlarıyla olan ilişkileri
 üzerinden seçerek bir araya getiriyor.

Herkese ait kaynaklar yani müştereklerimiz olan
toprak, su, hava, 
eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yönetimi 
dünya üzerindeki yaşamımız açısından önem taşıyan konular.
Bu sergi dizisi, bunun,
çoğunluğu bu üç müşterek kavramla biçim veya içerik açısından ilişkilenen
işlerden oluşan kurumsal bir koleksiyon açısından anlamının ne olduğuna odaklanıyor.


press release

Common Ground: Earth

 A selection from the Borusan Contemporary Art Collection

Curator: Nazlı Gürlek

“Common Ground: Earth” is the first of the exhibition series
Common Ground: Earth, Water, Air
– Selections From Borusan Contemporary Collection that will last throughout 2014.
These series comprised of three inter-related exhibitions
 that aim to offer a thematic look into Borusan Contemporary Collection
bring together works of the collection which have been chosen for their relationship
with the “common” concepts of earth, water and air.

Earth, water and air, sources belonging to everybody, i.e.,
our joint property, are issues whose management bears importance for our life on earth
insofar as equality and sustainability are concerned.
These series of exhibitions focus on the meaning of this for a corporate collection
 that consists of works, a majority of which is correlated with these three common concepts
 in terms of form or substance.


BORUSAN CONTEMPORARY

Baltalimanı Hisar Cad. Perili Köşk No:5 Rumeli Hisarı/Sarıyer, İstanbul

Tel.: +90 212 393 52 00