20 Ocak 2014

SALT Galata – ARŞİVİ PARÇALAMAK: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza

  

Said Bey’in oglu Hakki Tez tarafindan yapilmis bir kolaj
1936, Keçiören
SALT Arastirma, Said Bey Arsivi

ARŞİVİ PARÇALAMAK:

Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza

21 Ocak – 23 Mart 2014

basın bülteni

“Bir hayat hikâyesi oluşturmak ya da hayatın bir hikâye -yani anlamlı ve belirli bir yöne doğru ilerleyen olayların tutarlı bir anlatısı- olduğunu var saymak, belki de retorik bir yanılsamadır.” Pierre Bourdieu

Arşivi Parçalamak: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik Hafıza, yaşamöyküsünün tıpkı arşiv gibi, kimi zaman birbirinden kopuk, rastlantısal, irrasyonel, kurgulanmış ve filtrelenmiş bir olaylar yığını olduğu fikrinden ilerler. Geç Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne üç kuşağı kapsayan ve Hatice Gonnet Bağana tarafından SALT Araştırma’ya bağışlanan Said Bey Arşivi’nin 1900-1940 dönemine odaklanır.
Collage by Said Bey’s son Hakkı Tez
1936, Keçiören
SALT Research, Said Bey Archive

DIS­MANTLING THE ARCHIVE:

REPRESENTATION, IDENTITY, MEMORY

IN AN OTTOMAN FAMILY

SALT Galata

JANUARY 21 – MARCH 23, 2014
press release

“To produce a life history or to consider life as a history, that is, as a coherent narrative of a significant and directed sequence of events, is perhaps to conform to a rhetorical illusion.” Pierre Bourdieu

Dismantling the Archive: Representation, Identity, Memory in an Ottoman Family follows the idea that the story of a life is like an archive, a mass of constructed and filtered events that are unconnected to one another, random, irrational. It focuses on the years 1900-1940 of the Said Bey Archive, donated by Hatice Gonnet Bağana to SALT Research, encompassing three generations from the late Ottoman period up through the early years of the Republic of Turkey.


SALT  Galata

Bankalar Caddesi 11
Karaköy 34420 İstanbul Türkiye

Tel.:  +90 212 334 22 00

Hiç yorum yok :