18 Aralık 2013

X-IST Sanat Galerisi – SERKAN ADIN – AnonymoX


  
  
"Mother Nature", 2013
Pleksiglas ve PVC üzerine akrilik ve rezin // Acrylic and resin on PVC and plexiglass

SERKAN ADIN

AnonymoX

26 Aralık 2013 – 25 Ocak 2014

basın bülteni

x-ist 26 Aralık 2013 – 25 Ocak 2014 tarihleri arasında Serkan Adın’ın “AnonymoX” adlı sergisini ağırlıyor. Serginin, Burcu Pelvanoğlu tarafından yazılmış katalog metni aşağıda yer almaktadır.

Serkan Adın’ın “Anlık İleti (2005)”, “Farklı Kaydet (2007)”, “E-doll (2008)” ve “Oyunbozan (2011)” sergileri gibi, bu son sergisindeki çalışmalarının da odak noktasını kadın oluşturuyor. Dolayısıyla bu seri, Adın’ın son sekiz yıllık üretimiyle tutarlı ve bu üretimin yavaş yavaş geçirdiği dönüşümü de bir anlamda gözler önüne sermiş oluyor.

Serkan Adın, 2005 yılındaki “Anlık İleti” sergisinde, dijital müdahalelerle oluşturduğu fotoğrafları ağaç baskı tekniğiyle kağıt yüzeyine aktarmış, geleneksel yöntemlerle teknolojik yöntemleri birlikte kullanarak bir biçim dili oluşturmuştu. 2007 yılındaki “Farklı Kaydet” sergisininin isminde de Adın’ın kullandığı bu dijital yöntemi vurgulama isteği görülüyordu. Sergi kataloğu için yazdığı yazıda Aysun Oran, Adın’ın resimlerinde figürün yüzeye, yüzeyin figüre sinsice akarak karışmasından bahsediyor ve şöyle diyordu: “Ancak bu mekânsızlığın taşındığı özgür alana karşın, ısrarla kullanılan ‘ten’in rengi ile, kadın imgesi, kendisiyle iç içe geçmiş vücut, beden ve dolayısıyla erotizm fikrini uyandırarak her izleyici için en azından aynı başlangıç noktasından hareketle resmi değerlendirmeye koşulluyor. Bu biçimsel donanım sayesinde izleyicide var olan bir öykü ‘farklı kayıt’ altında irdeletilmeye çalışılıyor. Kadın figürünün aidiyeti, bildik imgesel çağrışımları, alışılmış duygusal yağmalamaları, kadın formuna raptedilmiş anlamları sorgulatılırken, figürün oturtulduğu bir zemin ya da platform kullanılarak kadın figürü nesneleştirilmeye çalışılıyor.”Sekemesek, Tuval üzerine akrilik, 230 x 125 cm, 2011

SERKAN ADIN

AnonymoX

Dec. 26, ‘13 – Jan. 25, 2014

press release

x-ist is hosting Serkan Adın’s solo exhibition titled “AnonymoX” between 26 December 2013 – 25 January 2014. Below is Burcu Pelvanoğlu's text on the show.

As it was in his previous exhibitions “Instant Message (2005)”, “Save as (2007)”, “E-doll (2008)”, and “Killjoy (2011)”, the focal point of the latest exhibition of Serkan Adın is also female. Thus, this series is consistent with his last eight years of production and, in a sense, displays the gradual transformation of it.

For his exhibition titled “Instant Message”, Serkan Adın had transformed the photographs, which had been created through digital manipulation, on paper using woodcut printmaking and generated a language of shapes using both traditional and technological mediums. From the title of his exhibition “Save as” from 2007, Adın’s wish to emphasize this digital technique could easily be noticed. In her essay written for the exhibition catalogue, Aysun Oran was talking about how surface and figure were leaking into each other sneakingly and mingling together: “However, besides this free sphere to where spacelessness is carried, by awakening the ideas of flesh that is intertwined with itself, the body and therefore eroticism, the color of ‘skin’ -which is used persistently- and the image of woman condition every viewer to evaluate the picture at least from the same starting point. With the help of this stylistic equipment, a story, which is already existent in the viewer’s mind, is being tried to be examined under “Save as”. While the belonging of female figure makes one to question the well-known imaginary associations, habituated emotional depredations, and meanings attached to female form, using a ground or platform where the figure was made stand, the female figure is being materialized.”X-IST Sanat Galerisi

Abdi Ipekçi Cad., Kasikçioglu Apt. No:42 D.2, Nisantasi / Istanbul

Tel: +90 212 291 77 84
Hiç yorum yok :