5 Aralık 2013

44 A Sanat Galerisi – karma sergi: Sanatçının Seyir Defteri, DESENLER


  


 karma sergi

Sanatçının Seyir Defteri

DESENLER...

Sanatçılar:

Ahmet Elhan, Ahmet Umur Deniz, Argun Okumuşoğlu,
Arzu Başaran, Balkan Naci İslimyeli,
Bilge Alkor,
Erdağ Aksel, Esat Tekand, Evren Sungur,
Ferhat Özgür, Hüsnü Koldaş,
 İlhan Sayın,
 İnci Eviner, Mustafa Karasu, Nur Koçak,
Olgu Ülkenciler, Özdemir Altan,
Resul Aytemur,
Sahir Erdinç, Serhat Kiraz, Sevinç Altan, Seyhun Topuz,
Şahin Erkoçak, Şahin Paksoy,
Şenol Yorozlu.

10 Aralık 2013 – 5 Ocak 2014

25 Ocak Cumartesi gününe kadar uzatıldı

basın bülteni

44A Sanat Galerisi, yılı, 25 sanatçının eserlerinden oluşan karma bir sergiyle kapatıyor. Çizginin imzaya dönüştüğü desen, her sanatçının kendine özgü tavrı ve üslubuyla, bir seyir defteri gibi görsel hafızanın kaydını tutuyor. Sanatçının Seyir Defteri, 10 Aralık’tan 5 Ocak’a kadar Teşvikiye, 44A Sanat Galerisi’nde görülebilir. 

Sanatçılar: Ahmet Elhan, Ahmet Umur Deniz, Argun Okumuşoğlu, Arzu Başaran, Balkan Naci İslimyeli, Bilge Alkor, Erdağ Aksel, Esat Tekand, Evren Sungur, Ferhat Özgür, Hüsnü Koldaş, İlhan Sayın, İnci Eviner, Mustafa Karasu, Nur Koçak, Olgu Ülkenciler, Özdemir Altan, Resul Aytemur, Sahir Erdinç, Serhat Kiraz, Sevinç Altan, Seyhun Topuz, Şahin Erkoçak, Şahin Paksoy, Şenol Yorozlu.

Sanatçının biricikliğini, duyarlığını, dünyayı alımlama sürecini, geçirdiği değişimleri ve ruh hallerini desenlerinde izlerken kendimizi onun dünyasına daha yakın hissederiz. Yaratıcı elin dokunduğu, izlerini bıraktığı ve işaretler koyduğu desenin, sanatçıyla izleyici arasındaki tuhaf mesafeyi kıran, sanatçının mahremini paylaştığı duygusunu veren samimi etkisi, onu, aynı zamanda bir gizemin kapısını aralarcasına çekici ve ilginç kılar.
Desen, bir karalama iken sanatçının olanaklarını keşfetmesini sağlayan bir zemin; tasarlanan bir eserin hazırlık çalışmasıyken sanatçıya gidebileceği yönleri gösteren bir kılavuz gibidir. Zihin, göz ve el arasındaki bu uyumlu akış, başlı başına çizginin hakimiyetini ilan eden bir resme de dönüşebilir.
Sanatta yeteneği ve işçiliği dışlayan söylemler, sanatçının güncel buluşlarını ve felsefi, politik referanslara dayalı iddialı yazıların eşlik ettiği işleri yüceltirken, yaratıcı eli hükümsüz bırakma ve çağdaşlık dışı nitelendirme çabası içindeler. Bu yüzden tam da şimdi, desenin, form ve teknik olarak farklılaşsa da bir sanatçı için en temel alıştırma, düşünme ve üretme pratiği olduğunun altını çizmek; yeteneğin ve üretme disiplininin değerini vurgulamak istedik.

44 A  Sanat Galerisi

Ahmet Fetgari Sk. 44/A Teşvikiye, 34365 Istanbul – Türkiye

Tel.: +90 212 233 33 80


Hiç yorum yok :