6 Kasım 2013

PILOT Galeri – ALİ MİHARBİ – Ruhun Mekanik İşleyişi Üzerine


Duvarı Gıdıklayan Makine, 2013, kuş tüyü, mekanik kol, elektronik devreler

ALİ MİHARBİ

Ruhun Mekanik İşleyişi Üzerine

12 Kasım – 28 Aralık 2013

basın bülteni

PİLOT, 12 Kasım - 28 Aralık tarihleri arasında Ali Miharbi'nin "Ruhun Mekanik İşleyişi Üzerine”
başlıklı İstanbul'daki ilk kapsamlı solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Günlük yaşamdaki akışların ardında yatan veya bu akışlar tarafından meydana getirilen mekanizmalar ile
ilgilenen Ali Miharbi'nin çalışmaları, fotoğraftan grafiğe ve heykelsi formlara, canlı veya depolanmış verilerle
üretilmiş dinamik sistemlere kadar birçok formu barındırmaktadır. Sanatçı, teknolojik sistemleri eleştirel bir dil
olarak kullanır. Miharbi'ye göre, teknoloji dili sosyal ve politik konularda yapılagelen tartışmaları
zenginleştirme, açma ve betimleme potansiyeline sahip bir düşünme aracıdır.


Machine that tickles the wall, 2013, plume, mechanical arm, electronic circuits

ALİ MİHARBİ

On the Mechanical Operation of the Spirit

12 November - 28 December '13

press release

PİLOT will host Ali Miharbi's first comprehensive solo exhibition in Istanbul,
"On the Mechanical Operation of the Spirit" between 12 November - 28 December.

Investigating mechanisms that underlie or are constituted by the flows of daily life, Ali Miharbi's work can take
many forms from photographic, graphic or sculptural pieces to dynamic systems driven by live or stored data.
According to Miharbi, the language of technology provides a thinking tool to open up,
enrich or simply illustrate the current discussions on social and political issues.

PİLOT Galeri

Sıraselviler caddesi. No:83/2, Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 245 55 05




Hiç yorum yok :