9 Kasım 2013

PG ART Galeri – JAK BARUH – Birden Fazla!

  


JAK BARUH

Birden Fazla!

10 Aralık 2013 – 12 Ocak 2014

30 Ocak Perşembe gününe uzatıldı

basın bülteni

JakBaruh “Birden Fazla!” isimli yeni sergisiyle 10 Aralık – 12 Ocak tarihleri arasında Pg Art Gallery’de yer alacak.

Baruh, bu sergisinde farklı coğrafyalarda çektiği fotoğraflardan oluşturduğu dijital kolajlarını sunuyor. Dijital fotoğrafın zaman ve mekan kavramlarıyla kurduğu ilişkiyi, farklı kültürel göstergeler üzerinden ele alan sanatçı, kolajlarını gerek tek bir çalışmanın içinde birden fazla fotoğrafı kombine ederek, gerekse farklı fotoğrafları belirli bir düzende yan yana getirerek oluşturuyor.

Baruh çalışmalarında, uzamı opaklığı düşürülmüş üst üste bindirmelerle, dikey ya da yatay olarak sıralanmış kompozisyonlara ya da farklı göstergelerin aynı kurulum içerisinde yan yana getirilmesiyle parçalara bölüyor. Bu durum sanatçının ve izleyicinin öznel zaman algısıyla, bizim dışımızda olup biten evrensel zaman arasında endüstrileşmeden bu yana devam eden ve dijital devrimden sonra travmatik bir noktaya gelen gerilimi yansıtıyor. Bireyin kafasındaki dağınık imgeler, içsesler ve göreceli zaman, sürekli olarak dışarıdan bireye dayatılan zaman ile örtüşmeye, onunla aynı çizgide gitmeye çabalıyor fakat bu çaba çoğu zaman kapatılması olanaksız boşluklarla ya da fazlalıklarla nafile bir çabaya dönüşüyor. Baruh’un kompozisyonlarındaki büyük küçük ilişkileri, ardışıklıklar, sürekliliğin kesintiye uğraması, aynı imgenin farklı zaman dilimlerinde sıralanması ve farklı imgeler arasındaki olağandışı benzerliklerin kurulması gibi yöntemler, zaman ve birey arasındaki bu gerilimin özelliklerini yansıtıyor.

Sanatçının kullandığı göstergeler de üretim ve sergileme biçimiyle büyük bir uyum taşır. Yürüyen merdivenler, ışığın hareketine yönelik vurgu, şehrin içinde kültürün ve doğanın bıraktığı izler, farklı iki fotoğrafın birbirlerinin yokluğunu gösterebilmesi, beden ve mekan arasındaki benzerlikler, gördüğü herşeyi ayırt etmeden ve gereksiz estetik kurallara bağımlı kalmadan çeken bir gözün ve bunları zaman mekan bağlamında bir araya getiren bir post prodüksiyoncunun ürünüdür.

Birden Fazla 12 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilir.

JAK BARUH

1948, İstanbul.Sanatçının İstanbul Modern Sanatlar Müzesi başta olmak üzere pek çok özel kurum ve koleksiyonda çalışmaları yer almaktadır.


PG  ART Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00
Hiç yorum yok :