4 Ekim 2013

ALMELEK Sanat Galerisi – BAHADIR GÖKAY - .....EVVEL
BAHADIR GÖKAY

…EVVEL

resim sergisi

09 Kasım – 03 Aralık 2013

basın bülteni

Bahadır GÖKAY son dönem resimlerinde ‘’Zamanın örtüsünü’’ kaldırıp bizi Anadolu uygarlıklarının beşiği olan Anadolu Medeniyetlerinin izlerini sürmeye davet ediyor. ‘’mekân’’ ve bu mekâna bağlı izler, imgeler, bulgular, gerçeklikler, parçalar ya da yerleştirmeler yine bu mekânın vermek istediği düşüncenin / ileti’ nin bir parçası ya da giderek kendisi oluyor, mekâna ait iz-imgeler sanatçı yorumu ile görselleşirken anlamı oluşturan ve taşıyan asıl elemanlar haline dönüşüyor… Bahadır Gökay’ın ‘…EVVEL’ sergisi ile yaptığı tam da bu…

Sanatçı bizi bu yolculuğa çıkartırken; özenle kendi arkeolojisini yaratarak var olan özgün baskı resim tekniklerine benzer kazıma ve katmanlama yöntemlerinden yararlanıp kendine özgü bir teknik geliştirmiş. Gökay bu çalışmaları ‘’Anadolu’nun Kültür Katmanları Kazı(MA)ları’’ olarak isimlendiriyor ve resimlerde çokça kullandığı kadın figürlerinin, ana tanrı Ma’ya ve o zamanki kadın statüsünün gelişmişliğine bir gönderme olduğunu belirtiyor. Gökay’ın sergisi anlatım, anlam ve imgeler aracılığı ile sosyal bir zaman-mekan boyutu kazanıyor ki; Sergiyi önemli ve giderek evrensel kılan da, bu boyutu olmuş.

Bahadır Gökay Kimdir?

1982’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenimi sırasında seçkin reklam ajanslarında Sanat Yönetmeni olarak çalıştı. 1984’de kendi reklam firmasını kurarak, birçok markanın Yaratıcı Direktörlüğünü üstlendi. Reklam piyasasında aktif görevler üstlendiği süreç içinde oluşan “sanatın içinde olma arzusu ve kararlılığı” ile Türkiye, Yunanistan ve Kosava’da 14 kişisel, İtalya, Arjantin, Almanya ve Yunanistan’da da bir çok karma sergiye katıldı. Eserleri yurtdışındaki Bienallerde sergilendi. Katıldığı birçok yarışmada çeşitli ödül ve mansiyona layık görüldü. UNESCO bünyesindeki IAA / AIAP’ın Türkiyedeki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi olan sanatçı çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir.

ALMELEK Sanat Galerisi

Cevdet Paşa Cad. 99/1 Bebek - İstanbul
 
Tel: 0212 265 38 51


Hiç yorum yok :