7 Ağustos 2013

CDA PROJECTS – Azade Köker – Moving SpacesAZADE KÖKER

Moving Spaces

12 Eylül – 26 Ekim 2013

basın bülteni

CDA Projects, 12 Eylül-26 Ekim tarihleri arasında Azade Köker’in yeni çalışmalardan oluşan sergisini ağırlıyor. Sanatçının da hazır bulunacağı açılış 11 Eylül akşamı saat 18-21 arası düzenlenecektir.

Kent; modern kent manzaraları, yeni mimari uygulamalar, soylulaştırma (gentrification), kamusal alan ve yıkım gibi birçok alt-başlığı içeren geniş bir yapıyı özetleyen bir sözcük. Bu fiziki niteliklerin yanında göç, kentlilik, kent yaşamı ve kültürel farklılıklar gibi sosyolojik olgular da kenti değiştiren parametreler arasında. Bu iki farklı ama birbirini etkileyen özellik bize şunu göstermekte: İnsan kenti değiştirirken, dönüştürürken, kent de insanı değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Aynı inşaat teknolojisinin gelişimiyle son 30 yıl içerisinde modern agoralar olarak AVM’lerin inşa edilmesi ve otoyollar, hızlı raylı sistemler gibi insan yaşamını derinden değiştiren uygulamalar gibi. Bugün kentlerin gücü sadece ekonomik ya da kültürel yönden değil, siyasi yönden de oldukça önemli. Öyle ki; büyük kentleri ele geçiren iktidarlar, ülke siyasetinin tamamını ele geçirip, yön verebilmektedir. Devletler bundan dolayı büyük kentleri koruma ve baskı altına almaya meyilli bir yapıdadır.press release

CDA Projects will be home to Azade Köker's new works in an exhibition titled “Moving Spaces” which will take place between 12 September and 26 October. The opening, which the artist herself will be present for, will be held on 11 September between 6pm and 9pm.

City is a word that summarises a broad structure that includes many subtopics such as modern city landscapes, new architectural applications, gentrification, public space and destruction. In addition to these physical attributes, sociological facts such as migration, citizenship, urban life and cultural differences are some of the parameters that transform the city. These two distinct but interacting characteristics show us the following: As the people change and transform the city, the city also changes and transforms the people; like, with the development of the construction technologies, the building of shopping centres as modern-day agoras and applications such as motorways and high-speed rail systems that deeply impact human life. Today the power of the cities is not only important from an economic or cultural point of view, but also from a political one as well; such that governments that take over big cities are able to take over and shape the whole political arena of the country. Therefore the states are inclined towards protecting and repressing big cities.CDA-PROJECTS

Istiklal Cad. Mısır Apt. No: 163 K:1 D:5
Beyoğlu / Istanbul / Turkey

Tel: +90 212 251 12 14

Daha fazla bilgi için lütfen  Mine Erkmen’le iletişim kurunuz; mine@cda-projects.com

Hiç yorum yok :