12 Temmuz 2013

Galeri APEL — apel 15 — karma yıldönümü sergisi - anniversary exhibition

Aslımay Altay Göney

yıldönümü  sergisi / anniversary exhibition

apel 15

12 Eylül – 19 Ekim 2013

26 Ekim Cumartesi gününe kadar uzatıldı

İdil Akbostancı,
Aydan Baktır,
Bayram Candan,  Sakine Çil,
Sümbül Eren,
Şakir  Gökçebağ,  Can Göknil,
Aslımay Altay Göney,  Güler Güngör,
Yücel Kale,
Kurucu Koçanoğlu,  Azade Köker,
Selin Levi,  Suzy Hug Levy,
Canan Pak,
Leyla Sakpınar,  Emre Senan,
Maria Sezer, Zeynep Perinçek  Signoret,  Elif Süsler,
Rüçhan Şahinoğlu,  Yıldız Şermet,
Gamze Taşdan,  Esma Paçal Turam,
Hande Varsat,
Y. Bahadır Yıldız

basın bülteni

"Apel 15" isminden anlaşıldığı gibi galerinin yıldönümü sergisi.  Birçok sanatçımızın yeni ve seçkin eserlerinin birarada görülebileceği sergide bu defa bir konu üzerinde özellikle yoğunlaşmayı amaçlamadık. Hızla değişen dünya şartlarının getirdiği toplumsal ve kültürel yansımaları zaten yakın zamanın sanat üretiminde  bulmak mümkün. Kamusalalanlara dikkat çeken 13.İstanbul Bienalinin  paralelinde düzenlenen birçok etkinliğin yanı sıra bir kamu alanı olarak galerilerin temsiliyeti de bu önemli yaklaşımda yeralsın isteriz.

Apel mekanı 1994’te alındı. Mimar Nevzat Sayın tarafından tasarlandı. Galeri Apel 1998’de Apelyan Apartmanında  "Damak" adlı sergiyle kapılarını açtığında civarda bir tek galeri yoktu. Günümüzde ise semtimiz,   sayıları hayli artan galerileriyle yeni bir kimlik kazandı. Birbirlerine komşu galeriler öncülüğünde başlatılan sanat yürüyüşü projesiyle  bu bölge uluslararası bir adla anılır hale geldi (TOPHANE ART WALK). Sanatın irdelendiği geniş bir kamusal alan yaratılmış oldu.

Apel 15 kutlama sergimize değerli katkılar sunan sanatçılar; İdil Akbostancı,  Aydan Baktır, Bayram Candan, Sakine Çil, Sümbül Eren, Şakir    Gökçebağ, Can Göknil, Aslımay Altay Göney, Güler Güngör, Yücel Kale, Kurucu Koçanoğlu, Azade Köker, Selin Levi, Suzy Hug Levy, Canan Pak, Leyla Sakpınar, Emre Senan, Maria Sezer, Zeynep Perinçek     Signoret, ElifSüsler, Rüçhan Şahinoğlu, Yıldız Şermet, Gamze Taşdan, Esma Paçal Turam, Hande Varsat, Y. Bahadır Yıldız.

press release

anniversary exhibition

apel 15

September 12 – October 19, 2013

As can be understood from the title, “Apel 15” is an anniversary exhibition. This time in our exhibition, which features new and choice works by many of our artists, we did not aimed to focus on a specific topic. It is already possible to see the social and cultural reflections of a rapidly changing world in recent art productions. The 13th Istanbul Biennial draws attention to public spaces. Alongside the many events organized in conjunction with the Biennial, we would like galleries as public spaces to also be represented within this significant approach.

Apel’s space was bought in 1994 and designed by architect Nevzat Sayın. When Gallery Apel opened its doors with the exhibition “Palate” in 1998 in the Apelyan Apartments there was not a single gallery in the vicinity. Today, our neighborhood has acquired a new identity with its ever increasing number of galleries. With the art walk project initiated by galleries in the district, the area came to be known byan international name (TOPHANE ART WALK). Thus was created a large public area where art can beexplored.

Artists who provided their valuable contribution to our celebratoryexhibition Apel 15: İdil Akbostancı, Aydan Baktır, Bayram Candan, Sakine Çil, Sümbül Eren, Şakir Gökçebağ, Can Göknil, Aslımay Altay Göney, Güler Güngör,Yücel Kale, Kurucu Koçanoğlu, Azade Köker, Selin Levi, Suzy Hug Levy, Canan Pak, Leyla Sakpınar, Emre Senan, Maria Sezer, Zeynep Perinçek Signoret, Elif Süsler, Rüçhan Şahinoğlu,Yıldız Şermet, Gamze Taşdan, Esma Paçal Turam, Hande Varsat, Y. Bahadır Yıldız.

Galeri APEL

Hayriye Cad. No: 5A, Galatasaray-İstanbul

Tel.: +90 212 292 7236
Hiç yorum yok :