31 Mart 2013

Pi ART WORKS – NANCY ATAKAN – Ayna Ayna Söyle Bana // Mirror Mirror on the WallNANCY ATAKAN

Ayna Ayna Söyle Bana

25 Nisan – 22 Haziran 2013

basın bülteni

Nancy Atakan’ın bu son çalışması çağdaş birey ve toplumların karşı cinse veya yabancı yatırımcılara çekici görünmek için benimsedikleri radikal yöntemleri inceler. Kadın ve erkekler fiziksel görünümlerini değiştirmek için ameliyat olurken, politikacılar global yatırımları çekmek için kentsel dönüşümü yüceltirler. Estetik cerrahlar, tıpkı heykeltıraşların kili yonttuğu gibi, insan vücuduna eklemeler ve eksiltmeler yaparlar. Kent geliştiriciler kar etmek için toplulukların yaşamlarını düşüncesizce tahrip ederler.Atakan bu serisinde, yerel bir bit pazarında bulduğu atık objeleri serigrafi, fotoğraf, dijital baskı ve dijital video gibi çeşitli teknikleri kullanarak dönüştürür.


press release

Nancy Atakan's new exhibition ''Mirror Mirror on the Wall'' @ Pi Artworks Galatasaray // 25th of April - 22nd of June 2013

This new work by Nancy Atakan investigates the extreme routes taken by contemporary individuals and societies to become attractive to others whether it be the opposite sex or foreign investors.  Women and men undergo surgery to alter their physical appearance.  Politicians promote urban transformation to attract global investment.  Plastic surgeons add to and take away from human bodies like sculptors molding clay.  Urban developers thoughtlessly demolish communities and ways of life for profit. Atakan uses a variety of techniques including silkscreen, photography, digital prints and digital video to transform discarded objects found in the local flea market


Pi ARTWORKS Galatasaray

İstiklal Cad. Mısır Apt 163/4 GalatasarayHiç yorum yok :