31 Mart 2013

PG ART Galeri – Grup Sergisi - Sanatta Performatif Olgu: I doI do

Peggy Atherton
Maria Bartolo
Annie Davey, Dolanbay
Ben Joiner
Natasha Kidd
Pete Owen
Raine Smith, Kerry Stewart

12 Nisan – 12 Mayıs 2013

basın bülteni

İngiliz dil bilimcisi J. L. Austin’ın Harvard Üniversitesi’nde “How to Do Things with Words”  başlığı altında 1955 yılında düzenlediği konferans serisinde, kimi ifadelerin yalnızca tanımlayıcı veya bir eylemi beyan edici özelliği olmasının yanı sıra, “ifade ettikleri eylemi gerçekleştiren bir kuvvet” sahibi olduklarını da öne sürmüştür (Bolt, B. 2008). Austin bu ifadeleri, dünyada yarattıkları etkiden ötürü “performatif” olarak tanımlamıştır. Austin’e göre I do, performatif dil eyleminin açık bir örneğidir.

Türkiye’de dil felsefecilerince ‘Söz Eylemi Kuramı’ olarak incelenmiş, konuşmanın eylemi gerçekleştiriyor olma halinin yarattığı dönüşümsel etkiye (etki - söz eylemi) referansla, bir sanat yapıtının da performatif olabilecegini öngören, Londra’da yerleşik, değişik sanat disiplinlerinde üreten bu sanatçı gurubu, sanatta performatif olguyu incelemek, araştırmak ve sorgulamak adına ürettikleri işleri bu sergiyle Pg Art Gallerynin katkılarıyla bir araya getirmişlerdir.

Katılımcı sanatçılar:

Peggy Atherton, yol kazalarında ölen hayvan cesetleri, bulunmuş hayvanlar ve böcekler ile geniş bir yelpazede çalışan Londra temelli bir sanatçıdır. Gerek cenaze gerek ise kutlamaya ilişkin nesneler üretir. Bu karmaşık ilişki, küresel ekoloji ve çevreye olan etkimize yönelik olarak son derece yerindedir. Sanatçının son dönem sergilerini gerçekleştirdiği galeriler arasında Unit 24 (Londra) ve Kate Mac Garry Gallery (Londra) yer almaktadır.  Ayrıca Belçika’daki Orion Art Gallery’deki What’s New from London’da Londra’yı temsil etmiştir. Diğer çalışmaları arasında London Gallery West’teki Wake ve Port Elliott Edebiyat Festivali’ndeki gezi müze çalışması olan Mini Museum yer almaktadır.

Maria Bartolo’nun çalışmaları yaşam ile performans arasında işleyen, soyut (çoğu zaman gözden kaçabilen) durum temelli ifadelerdir. De La Warr Pavyonu’ndaki Handbag Art (El Çantası Sanatı), altı parçalık sanat/müzik temalı radyo programı SubwaySect (JimLambie, HayleyNewman, Nathaniel Mellors, Dan Fox, Kevin Shields ve Primal Scream ile birlikte) ve Liverpool Bieneli’nin katkılarıyla Tate Britain Küratoryal Sempozyumu’nda gösterilen yapıtları çalışmaları arasında yer almaktadır.

Annie Davey ampirik araştırma ve hikaye yoluyla tarihin nasıl oluştuğunu, nasıl tekrar yazıldığını geçmişin yenilenmesi ile geçmişle olan ilişkimizdeki sürekli dönüşümleri yeniden ele almaktadır. Performance as Publishing (South London Gallery), Form Content küratörlüğündeki Press Release (BolteLang, Zurich) ve Corin Sworn küratörlüğündeki Elastic Frames (Transmission Gallery, Galsgow) son dönem sergileri arasında yer almaktadır.

Dolanbay, sanatçı, sanat ve yaşam temelli üçlü bir odak ile sanat teorilerini ve çağdaş sanatı biçimlendiren tarihi değişimlerin belirgin ve ardışık pratiklerini incelemektedir. Bu paralelde, söz ve görsel dil estetiği felsefi eşdeğerlilik kuramıyla, edinçsel/saptayıcı; gerçeklik/olasılık ve etki-eylem/temsil ikilemleriyle çağımıza ulaşan ve günümüzde artık sürekli kendini tekrarlamakta olan  görsel dil estetiğinin progresif açılımı adına bir dizi resim ve performatif enstalasyon üretmiştir.
Dolanbay Birleşik Krallık’ta üç boyutlu tasarım ve disiplinler arası güzel sanatlar eğitimi almıştır. Londra, İstanbul ve Berlin’de kişisel ve ortak sergi çalışmaları ve sanat performansları gerçekleştirmiştir.

Ben Joiner’ın son çalışmaları elle tutulur ve pragmatik olandan uzağa, tiyatroya, zihnin belirsizlikleri ve hayalleri yönünde bir yer aramaktadır. Gerek renk, gerekse biçimin önerdiği çağrışımsal ilişkiyi kullanan okumalar aynı anda hem imalı, hem rahatsız edici, hem de mizahidir.
AVA Metropolitan Gallery (Cape Town), Harry Zellweger Gallery (Basel) ve Art Council ile Contemporary Art Society sergi mekanları arasında yer almaktadır.

Natasha Kidd Oxford Üniversitesi Ruskin Güzel Sanatlar Okulu’nda Sanat Felsefesi Doktorası yapmakta olup araştırma görevlisi konumundadır. Kidd’in yapıtları resim yapan sistemler ve makineler üzerinedir. 2006 yılında  “Celeste Resim Ödülü” alan Kidd, resim yapma süreci hakkında, en heyecan verici unsurun eylem durumu olduğunu,  makinelerin ise bu tutkuyu görünür kılma amacıyla ortaya çıktığını ifade eder.

Pete Owen  farklı disiplinlerde ve karışık teknikle ürettiği yapıtlarıyla  izleyiciyi orijinallik ve orijinal olmayan, kurgusal-oto-biyografik ve kurgusal olmayan,  anlam ve anlamsızlık  ilişkilerinde düşündürmektedir.  P. Owen çalışmalarını Paris, Lisbon, Turin, Vienna, Beremen şehirlerinde ve Londra’da Tate Modern ve ICA mekanlarında sergilemiştir.

Raine Smith’in yapıtı Camden Floor, alan/mekan’daki düzen ve kontrole bir bakış atmakta ve belki de daha da önemlisi ‘bitim’e dair saplantılı bir çabaya da işaret etmektedir. Sanatçının 1996’dan beri, Camden Art Centre (Londra), The National Glass Centre (Sunderland) ve ICA (Londra) olmak üzere üç sergisi bulunmaktadır.

Kerry Stewart
Figüratif heykeller!
Hayvan ve mahluk performansları!
Şimdi... serigrafi!
Kerry Stewart Tate Britain, Tate Liverpool, PS1 (New York) Scottish National Gallery, Museum of Modern Art, Hayward Gallery, Berlinische Galerie, Chicago Çağdaş Sanatlar Galerisi, ICA (Londra) ve CCA (Glasgow)’da sergiler açmıştır.

PG  ART Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00
Hiç yorum yok :