31 Mart 2013

KUAD Gallery - NIKITA ALEXEEV – AVRASYA ŞARKILARINIKITA ALEXEEV

AVRASYA ŞARKILARI

19 Nisan - 15 Haziran 2013

Açılış: 19 Nisan Cuma, 2013, 16:00-20:00

basın bülteni

Kuad Galeri, Moskova Kavramsal sanatının ve apt-art hareketinin üyelerinden Nikita Alexeev'in Avrasya Şarkıları başlıklı kişisel sergisini sunar.

Avrasya Şarkıları, 20. yüzyıl başlarında Rusya'dan kaynaklanan politik ve felsefi bir hareket olan Avrasyacılık üzerine bir çözümleme ve eleştiridir.

Nikita Alexeev’in bu konudaki söylemi şöyle:

Avrasyacılık, 20. ve 21. Yüzyıl Rus felsefesi ve siyaset biliminin en tehlikeli akımlarından biridir. Rusya'nın ne “Avrupalı” ne de “Asyalı” geleneğine bağlı, kendi içerisinde insan fikrinin tüm olumlu yönlerine odaklanan, bağımsız bir uygarlık olduğunu varsaymaktadır. Dahası, Avrasya ideolojisinin kurucularının fikrine göre (Nikolai Trubetskoy, Piotr Savitsky, Georgy Vernadsky, Dmitry Sviatopolk-Mirsky, Ivan Ilyin ve diğerleri) Rusya'nın son amacının Ortodoks Hristiyanlık ve “Pantürkist” politik düzenin bir sentezini oluşturmak; ve bununla da başkenti İstanbul – Konstantinopolis olan küresel bir dinerkil devletin kuruluşunun yolunu açmaktır.
Avrasyacılık Rus icadıdır. Fakat durgunluk ve geçiş üzerine, gelecek ve geçmiş üzerine bazen saçma ve komik, bazen melankolik, sessiz bir şarkı söylemek için en mükemmel yer hem Avrupa hem Asya üzerinde yatan İstanbul (Konstantinopolis) değildir de neresidir?
Belirsiz mitolojilerin saçmalığının ışığa tutulduğu yerdir orası – Boğaz üzerinden vuran hilalin ışıltısının altında.

Sergi üç bölümden oluşmaktadır:

I.          "İstanbul için Haç Biçimli Şarkılar" dizisinde 12 adet 50 x 70 cm suluboya ve Hint mürekkebi resim yer almaktadır.

II.         "Ay Şarkısını İzlemek" dizisinde mor kâğıt üstüne 50 çift parçadan oluşan resim dizisi sanatçı tarafından video ile belgelenen bir performansla kamusal mekana yerleştirilecektir. İkinci bir dizi 50 çift A4 mor kağıt üstüne resim de galeri mekanına yerleştirilecek ve buna Dört Delikanlı; İstanbul, Konstantinopolis Değil şarkılarından oluşan bir fonogram eşlik edecektir.

III.         "Kampari Güneşbatımı Şarkısı (İstanbul – Venedik ve yine dönüş)" dizisinde ise 12 adet
31 x 42 cm kağıt üstüne Kampari ve soda sergilenecektir.

Moskova Kavramsal Sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olan Nikita Alexeev bu sergisiyle Moskova ve İstanbul arasında tarihsel, güncel, felsefi ve görsel bir bağ kuruyor. Rusya ve Türkiye arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkiler yoğunlaşırken, sanat ve kültür alanında Sovyet döneminden günümüze kadar kapanmayan bir açıklık söz konusudur.

Kuad Galeri Nikita Alexeev’in bu kişisel sergisini ve İstanbul için üretilmiş yapıtlarını bu açıklığı kapatan bir ilk girişim olarak sunmaktadır.

2012 sonbaharında 3. Çanakkale Bienali’nde de Asya ve Avrupa kıtaları arasında resimleri aracılığıyla görsel bir söylemi kurgulayan bir performans gerçekleştiren Nikita Alexeev, sergisi dolayısıyla 13 Nisan - 22 Nisan arasında İstanbul’da olacaktır.

Alexeev 1953 yılında Rusya, Moskova'da doğmuştur. Sırasıyla “1905” Moskova Sanat Okulu'nda ve Moskova Poligraf Enstitüsü'nde eğitim görmüştür. Bir süre kitaplar için illüstratör olarak çalışmış ve 1975-1980 arasında “Collective Actions” sanat grubunda yer almıştır. Sanatçının kendi apartman dairesinde yer alan APTART Galeri'nin kurucularından biri ve sanat yönetmenidir.

Alexeev, 2008 yılında basılan otobiyografik nesir kitabı Memory Rows'un ve kurmaca biyografilerden oluşan 2011 basımı Hic Rhodus, hic salta. Lives and Deeds of Men of Szargorod'un yazarıdır.

Sanatçı, Düsseldorf Kulturamt der Landeshauptstadt Bursuna ve Roma Amerika Akademisi'nden Joseph Brodsky Anma Fonu'na layık görülmüştür. Ayrıca, Çağdaş Sanat kategorisinde Innovation National Ödülü ve Kandinsky Ödülü adaylıkları vardır.

Alexeev'in eserlerinin bulunduğu koleksiyonlar arasında, St. Petersburg'da bulunan Rus Devlet Müzesi, Moskova Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi, Berlin Kupferstichkabinett, Trento ve Rovereto Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi (MART), Fondo Sandretti bulunmaktadır.


press release

NIKITA ALEXEEV

EURASIAN SONGS

Opening:          19 April 2013, 4 to 8 pm
Exhibition:        19 April – 15 June 2013

Kuad Gallery presents the solo exhibition by Nikita Alexeev; one of the members of Moscow Conceptualism and the apt-art movement, entitled Eurasian Songs.

Eurasian Songs is an analysis and criticism of Eurasianism, a political and philosophical movement originated from Russia in the early 20th Century.

Nikita Alexeev’s statement is:

Eurasianism is one of the most dangerous trends in Russian philosophy and politology of XX – XXI centuries. It postulates that Russia belongs neither to “European” nor to “Asiatic” tradition but is an independent civilization which focuses in itself all positive aspects of human thought. Moreover, founders of Eurasian ideology (Nikolai Trubetskoy, Piotr Savitsky, Georgy Vernadsky, Dmitry Sviatopolk-Mirsky, Ivan Ilyin et al.) suggested that the final mission of Russia is synthesis of Orthodox Christianity and “Panturkish” political system; this will lead to establishment of the global theocratic state with capital in Istanbul-Constantinople.
Eurasianism is Russian invention. But what is a perfect place to sing a sometimes silly and funny, sometimes melancholic, silent song about stagnation and transition, about past and future if not Istanbul (not Constantinople) laying both in Europe and Asia?
That’s where stupidity of obscure mythologies can be put in light – under the crescent shining over Bosphorus.

The exhibition consists of three sections:

I.   “Watching the Crescent Song”; includes series of 12 50 x 70 cm watercolor and Indian Ink drawings.

II.  “Cruciform Song for Istanbul”; includes series of 50 double drawings on purple paper that will be installed in public spaces to be displayed in town with a performance by the artist which will be documented through a video. A second series of 50 double drawings on purple paper will be exhibited in the gallery and be accompanied by a phonogram that will comprise songs from The Four Lads, Istanbul, Not Constantinople.

III. “Campari Sunset Song (Istanbul - Venice and Back Again)”; series will exhibit 12 drawings of Campari and aqua gazzata on 31 x 42 cm paper.

Through this exhibition Nikita Alexeev, one of the most important representatives of Moscow Conceptualism establishes a historical, current, philosophical and visual connection between Moscow and Istanbul. As political and economical relations intensifies between Russia and Turkey; in the field of art and culture, a gap that has not been closed since the Soviet period.

Kuad Gallery presents Nikita Alexeev's solo exhibition and works that have been produced for Istanbul as the first initiative for closing this gap.

Nikita Alexeev who has realized a performance that built a visual statement through his drawings in the 3rd Canakkale Biennial in fall 2012, will be in Istanbul from April the 13th to April 22th on the occasion of his solo exhibition.

Nikita Alexeev was born in Moscow, Russia in 1953. He consequently studied in Moscow 1905” Art College and in Moscow Institute of Polygraphy. He worked as an illustrator for books for a period and participated as a member of the Collective Actions art-group from 1975 to 1980. He was one of the founders as well as the art director of the APTART Gallery, which was in Alexeev's apartment.

He is the author of the book of autobiography prose titled Memory Rows published in 2008 and a book of collection of fictitous biographies, called Hic Rhodus, hic salta. Lives and Deeds of Men of Szargorod published in 2011.

He has been the recepient of the stipend from the Kulturamt der Landeshauptstadt, Dusseldorf and the grant of Joseph Brodsky Memorial Fund from the American Academy in Rome. He has been nominated for the Innovation National Prize in Contemporary Art and the Kandinsky Prize.

His works are a part of public collections like; The State Russian Museum, St. Petersburg, The National Center of Contemporary Art, Moscow, Kupferstichkabinett, Staatliche Museum zu Berlin, Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), Fondo Sandretti
del ’900 russo, Rovereto, Italy and so on.


KUAD Gallery

Süleyman Seba Caddesi No: 52 Akaretler 34357

Besiktas Istanbul Turkey

Tel: +90 212 227 00 08 (Burcu Doğru)
Salı - Cumartesi, 11:00-19:00

TUESDAY - SATURDAY  11:00 - 19:00

Hiç yorum yok :