31 Mart 2013

Galeri İLAYDA – GAZİ SANSOY – Biz Kimiz? // Who are We?GAZİ SANSOY

Biz Kimiz? // Who are We?

11 Nisan / Apr. – 11 Mayıs / May 2013

basın bülteni

"Biz Kimiz?" isimli sergide Gazi Sansoy'un "Yüzsüzler" ve "Minyatürler" serilerinin son dönem tuval üzeri yağlıboya çalışmaları sergilenecektir. Gazi Sansoy'un "Biz Kimiz?" isimli solo sergisinde kurguladığı; Levni dönemi Osmanlı toplumunun insan tipleri, mimarisi, gemileri ve nesneleri ile birlikte, 16-19. Yüzyıl Batı Avrupalı ünlü ressamların tablolarından dekupe edilmiş süvariler ve piyadelerdir.
Sansoy "Minyatür" serisi resimlerinde kürk için öldürülen hayvanlar, boğa güreşleri, Filistin halkına özgürlük veya adaletsizlik gibi insan veya hayvan hakları konularında dolaylı dolaysız politik mesajlar veriyor.

"Yüzsüzler" serisi resimlerinde ise Rönesans dönemi resimlerini sadece vücutları yok edip pop renklerle boyayarak klasik ve çağdaş renk ve kompozisyon zıtlığını oluşturuyor. Sansoy İsa, Meryem, havariler ve mitolojik imgelerin tamamen o dönem koşullarıyla sanatçılar tarafından resmedildiğini ( ya da resmettirildiğini ), aslında her birinin o resmi yapan sanatçının yani insanın düş gücü olduğunu dolayısıyla aslında o imgelerin gerçek olmadığını ve zaten olamayacağını böylelikle de aslında tamda "Yüzsüzler" adını hak edecek resimler olabileceğini düşünüyor.


press release

Gazi Sansoy's latest oil on canvas works from "Faceless" and "Miniature" series will be shown at the show. What is constructed at Sansoy's solo show "Who are We?" is the types of people, architecture, vessels, and objects of the Ottoman society at Levni's time together with the cavalry and infantry, and other types of people that have been cut out of the paintings by the renowned West European painters of the 16th-19th centuries.

Gazi Sansoy uses slogans in his "Miniature" series paintings in relation to the animals killed for their fur, bull fighting, freedom for the people of Palestine or injustice.. Therefore, he gives direct or indirect political messages on topics like human and animal rights in his paintings.

His "Faceless" series are the works that emphasize, by painting in "pop" colors, pieces of human body that are not covered and removing only the flesh in the in Renaissance paintings. According to Sansoy the images of Jesus, Mary, the apostles and mythological images had been depicted by the artists completely under the circumstances in that era (or made them to depict), that each one had actually been the imagination of the artist, namely the person, that made that painting and, therefore, those images had in fact not been and could not have anyway been real, and that they could thus be the paintings that would actually deserve the very name of "Faceless".


Galeri  İLAYDA Teşvikiye

Hüsrev Gerede Cad. No:37, Teşvikiye

Tel.: +90 212 227 92 92

Galeri Pazar günleri hariç, her gün 10:00 ile 19 :00 arasında açıktır.
Galerimizin altında ve karşısında otopark mevcuttur.

Gallery is open every day except Sunday from 10 am to 7 pm
Car parking is available below the gallery.

Hiç yorum yok :