14 Mart 2013

Galeri ARTist Çukurcuma – ERSİN GÜRTEL – Mesafe


ERSİN GÜRTEL

Mesafe

16 Mart – 5 Nisan 2013

Açılış Kokteyli / Opening Coctail: 16.03.2013 Cmt / Sat.

Saat /Time:18:00-20:00

basın bülteni

Mesafe; en az iki şey arasında var olan aralıksa,  iki şeyin varlığını bir başka boyutta ve aynı zamanda bu iki şeyin göstereni olan şey olmaktadır.
Bu saptamanın ışığı altında Ersin Gürtel’in resimleri okunmak istendiğinde; İki şey arasında yer alan aralığın kendisi  ele alınırsa, gösteren noktasında
duran resimlerin kendisi ve onun karşısında yer alan alımlayıcının arasında kurduğu ilişkinin kendisidir.

 Bu ilişki kendi varlığını, fizik gerçek olan resim ve alımlayıcının yanında Sartre’ın bir resmi izleyebilmek için izleyicinin
durduğu yere işaret ederek “bakışın balkonu” dediği yere kadar uzaklığın fiziki varlığının da ötesine uzanan bir mesafede kurar.

Bu mesafe,  gerçekte düş ile gerçeğin ayrımının yittiği yer olan muhayyel aralığın bizatihi kendisi olduğu yerdir. Bu aralıkta imgenin duyular
arasındaki dolaşımı sinestetik bir bağlamın genişlemesi olarak okunabilir.  Bu sinestetik durum ise Lacan’ın “görmenin içinde yer alan
dokunma aralığının varlığına “dair saptamanın olanağında kurulur.

Bu durum resim bağlamında tüm duyuların işe dahil olmadıkça okunamayacağının delili niteliğindedir. Bu durumu duyuların olanağının
genişleştildiği yeni bir görme önermesi ile kurulmuş bir denklem olmaktadır. Görmenin iktidarında dokunsal aralıklar ve diğer ilişkiler retinasal olan
ile beden arasında kurulan aralığın kendisini bir düş içinde kurulmuş olan bağlama bir teğelleme yapıldığı görülür.

Bu iç içine geçmiş katmanlaşma “düşten gerçeğe -gerçekten düşe olan mesafe”nin kısa devre halini sunmaktadır.  Bu kısa devre hali estetik deneyim
açısından sorunsal olan bu bağlamı, alımlayıcı ile resim arasında  fizik gerçek mesafenin varlığında kurulduğuna geri getirir.
Son cümle; söz konusu, “düşten gerçeğe -gerçekten düşe olan mesafe”nin  döngüsel bir yapıda olduğu görülmektedir.
ANIL ÇOR

Galeri ARTist Çukurcuma

Ağa Külhanı Sokak, No: 10/A Çukurcuma / İstanbul

Tel.: +90 212 251 91 63

Mobile: +90 542 452 25 05 -  +90 533 423 89 14Hiç yorum yok :