31 Mart 2013

ADA SANAT — MeMet GÜRELİ — FragmanlarMeMet GÜRELİ

Fragmanlar

18 Nisan – 9 Mayıs 2013

Açılış ve kokteyl: 18 Nisan Perşembe 2013, saat 18.30

basın bülteni

FRAGMANLAR

“Yapıta gerçeklik fragmanlarının eklenmesi,o eseri derin bir biçimde değiştirir ve başka bir statü kazandırır. Artık parçalar gerçekliğe işaret eden birer gösterge değil, gercekligin kendisidir.” Adorno

20.yy başlarinda montaj kavraminin, sinemada, edebiyatta ve resimde,  yapıtın oluşturulma evresinde, gerçeklik fragmanlarının eklenmesi denemeleri bilinen bir olgudur. Ronasans’tan beri hakim olan temsil resmini bilinçli bir şekilde bu montaj mantığı ile yıkan Kubistler’dir.  Akımın öncülüğünü yapan sanatçılar tarafından işlenmemiş görsel malzemelerin yeniden inşa mantığı ile resme dahil edilmesi pekala bir kompozisyonun amacına hizmet ederken, kimi zamanda yaratıcısının öznelliğini de biçimlediğinden söz etmek mümkündür.
Bir sanatçının kendi resim serüveninden bahsetmesi oldukça  zorlayıcı bir durumdur. Bu yüzden yapıtların oluşum surecine ve tekniğe ilişkin biraz ipucu vermekle yetinmeyi daha doğru buluyorum. Önceki sergilerimi takip edenler, yapıtların üretim sureçlerinde ozellikle ön taslaklarda zaman zaman kolaj öğelerine yer verdiğimi bilirler. Özellikle “Cadde” başlıklı sergide, kendi cektiğim fotoğrafları pentürel müdahalelerle bir dönüşüme uğratarak oluşturduğum taslaklara yer vermiştim. Yine aynı sergide büyük boyutlu tuvallerde de kolajlar penture eşlik ediyordu.  “Rutin” adlı sergide ise yine kurgu aşamasında ağırlıklı kolaja dayalı bir alt yapı egemen olmaya başladı.
Yukarda kısaca sözünü ettiğimiz; Kubist’ lerin ve Dada’cıların kolajı kullanım amaçlarından farklı olarak, çalışmalarımda kullandığım görsel fragmanlar, çoğunlukla figuratif bir kompozisyon ve onu çevreleyen resimsel mekan arayışına doğru, daha çok bir alt yapı aracı olarak işlev üstlenirler. Alt yapıyı özellikle vurguluyorum, çünkü; kolaj unsurlarını olduğu gibi kullanmak yerine mudahalelerle bir dönüşüme uğratarak, hatta eylemleri, jestleri değiştirerek, yeni ifade ve anlamlar yükleyerek, yeniden inşa etme sureci ile, farklı bir dramatik kurguyu devreye sokmaya çalışıyorum. Tabii ki malzemenin pratikliği, sınırsız deneme imkanı kolaj öğeleri ile başlangıcı tercih etmemde en önemli etken oluyor. Sonuç olarak işler, armoni, biçim, doku vs. gibi temel kaygılarla verilen karardan sonra bu kez boyasal mudahelelerle sonuca doğru evriliyorlar.
“Yapıtlarda yer alan temel konu nedir?” sorusuna ise verilebilecek yanıtı bir cümle olarak özetlemek gerekirse; ”Modern yaşamın biçimlediği,insanlık halleri...” denebilir. MeMeT Güreli


ADA SANAT

İstiklal Cad. Aznavur Pasajı No:212 Kat:9, Galatasaray – İstanbul

Tel: +90 212 245 56 23 & 245 35 03Hiç yorum yok :