27 Şubat 2013

İKSV – The Venice Biennale // La Biennale di Venezia // Venedik Bienali – ALİ KAZMA


ALİ  KAZMA

REZİSTANS 
RESISTANCE

1 Haziran > 24 Kasım 2013 
1st June > 24th November 2013

Venedik Bienali 
the Venice Biennale // la Biennale di Venezia
Artiglierie, ARSENALE

55. Uluslararası Sanat Sergisi 
the 55th International Art Exhibition

Türkiye Pavyonu 
Pavilion of Turkey

KÜRATÖR EMRE BAYKAL 
CURATOR EMRE BAYKAL

basın bülteni

Venedik Bienali'nde Türkiye'yi Ali Kazma temsil ediyor

1 Haziran - 24 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Venedik Bienali 55. Uluslararası Sanat Sergisi'nin Türkiye Pavyonu'nda, Ali Kazma'nın "Rezistans" başlıklı yeni video serisi gösterilecek. Emre Baykal'ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek Türkiye Pavyonu, bu yıl da Venedik Bienali'nin ana mekânı olan Arsenale'nin Artigliere binasında yer alacak.

Fiat sponsorluğunda, TC Dışişleri Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve TC Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu'nun desteğiyle gerçekleştirilen Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı yürütüyor.

"Rezistans", günümüzde beden için geliştirilen söylem, teknik ve yönetim taktiklerini araştırarak, bedeni hem kendi kısıtlarından kurtarıp özgürleştiren hem de sınırlayıp kontrol altına alan müdahale ve stratejilere odaklanıyor. Ali Kazma, bedenin fiziksel ve kavramsal bir mekân olarak ürettiği anlamlar bütününü ve bunlara ilişkin enigmayı geniş bir ilişkiler ağı içinden okumaya çalışıyor. İlk kez Venedik Bienali'nde gösterilecek olan bu çok ekranlı video yerleştirmesinde Kazma, toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasi, bilimsel ve düşünsel katmanlarda bedeni şekillendiren ağlarıele alıyor. "Rezistans" serisini oluşturan işler, "beden olmak" ve "bir bedene sahip olmak" arasındaki ilişkiyi ve bir bilgi, deneyim ve eylem alanı olarak bedenin sonsuz olanak ve sınırlarında oluşan gerilimi, "materyal beden", "toplumsal beden", "denetlenen beden", "disipline edilmiş beden", "çalışan beden", "konuşan beden", "yaşanan beden", "cinsel beden" gibi farklı tanım ve algılar içinde araştırıyor.


press release

"Resistance" is a survey on the discourses, techniques and management tactics developed for the body today and focuses on the interventions and strategies that both release the body from its own restrictions and restrict it in order to control it. Ali Kazmaattempts to read the complex meanings and the enigma inherented by the body as a physical and conceptual space from within a broad network of relations. In this multi-channel video installation to be premiered at the Venice Biennale, Kazma researches the networks that shape the body within social, cultural, economic, political, scientific and mental layers. In the framework of "Resistance", the relationship between "being a body" and "having a body", and the tension that emerges within the infinite possibilities and borders of the body as a field of information, experience and action are explored under a range of diverse definitions and perceptions such as "material body", "social body", "body under surveillance", "disciplined body", "body at work", "speaking body", "the lived body" and "the sexual body".


Hiç yorum yok :