3 Ocak 2013

Pi ART WORKS Galatasaray – ÇINAR ESLEK - Keskinlikten Uzak


ÇINAR ESLEK

Keskinlikten Uzak

10 Ocak – 9 Şubat 2013

basın bülteni

“Eslek’in son yıllardaki üretiminin ağırlık noktasını, beden ve mekân oluşturuyor. Sanatçı, bedene de mekâna da
doğrudan yer vermeksizin bu iki kavrama işaret eden bir üretim sürecinin içerisinde yer alıyor.
 (...)
Çınar Eslek’in Keskinlikten Uzak sergisini oluşturan son çalışmaları, akışkanlık, différance kavramları
bağlamında değerlendirilmelidir. Eslek, akışkan bir malzeme/kavram olarak sütten yararlanarak ne mekânın
kendisine ne sütün kendisine ne de bedenin kendisine dair bir ipucu vermeyerek bir anlamda kendi temsilinin
izini sürüyor; bunu yaparken de, tıpkı önceki sergilerinde yaptığı gibi, zaman-mekân kavramları üzerine giderek
bir anlamda kronotop (o zaman ve o mekânda) anlatılar oluşturuyor.
Eslek, “akışkanlık”ı, “oluş”u biçime yansıtmak için sütün akışkanlığından yararlanıyor ve
yer yer de sütün içerisinde belli belirsiz bedenlere varlık kazandırıyor.
(...)
“Değişim”, “oluş”, “kadın oluş”, “geçicilik”, “akışkanlık” kavramları, Eslek’in bu sergisinde de
zaman-mekân tasarımıyla bütünleşip yeni “yok-yer”ler oluşturmaktadır.” Burcu Pelvanoğlu, 2012, İstanbulpress release

“Away from Clarity”

“Eslek's latest works in recent years mainly emphasize body and space. Without directly employing body
and space, the artist engages in a process of production that points out these two concepts.
 (...)
Çınar Eslek's latest works in the exhibition, Away from Clarity, should be reviewed within the context of
fluidity and différance concepts. Employing a fluid material/concept and giving hints neither about the
space itself nor about the milk itself, Eslek traces her own representation; in the meantime, just like she did
in her previous exhibitions, she creates chronotrope narratives (in that time and space) by addressing
the concepts of body and space. Eslek benefits from the fluidity of milk to reflect ‘fluidity’
and ‘being’ on the form and reveals indistinct bodies within milk.
 (...)
Concepts of ‘changing’, ‘being’, ‘being woman’, ‘temporality’, and ‘fluidity’ integrate with
time-space design and create ‘non-places’.” Burcu Pelvanoğlu, 2012, IstanbulPi Art Works Galatasaray

İstiklal Cad. Mısır Apt 163/4 GalatasarayHiç yorum yok :