3 Ocak 2013

MABEYN Galeri – MURAT TOSYALI – Futbolu Seviyorum / I Love Football


MURAT  TOSYALI

Futbolu Seviyorum / I Love Football

Açılış / Opening: 5 Şubat / February 18:00 – 21:00

5 – 26 Şubat 2013

basın bülteni

“...HER ŞEYE GEBE OLDUĞUNU BİLİYORUM FUTBOLUN...”

Murat Tosyalı'nın üretimi bize kimlik kategorilerini eleştirel bir gözle düşünme fırsatı sunuyor bir kez daha... Bu kategorileri neden verili kabul ettiğimizi kendimize sormamıza ve bu kabul edişle nasıl normalize olduğumuzu, nasıl kategorilere girdiğimizi, nasıl özgürleşebileceğimizi anlamamıza yardım ediyor.

Güreşi konu aldığı 'Er Meydanı' adlı ilk solo sergisinde 'Benim meselem güzellikle ya da çirkinlikle ilgili değil. Daha ziyade mücadelenin, üstün gelme-yenik düşmenin, paylaşmanın resmini yapmakla ilgileniyorum' diyordu.


MURAT TOSYALI

1973 yılında İskenderun’da doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde  tamamladı. 1997 yılından beri güncel sanat grup sergilerine katılıdı. Sanatçı, başta 2005 İstanbul Bienali içinde yer alan "Freekick" sergisi olmak üzere, Dilin gücü (2006) Diyarbakır "Lokal Cennet" Hafriyat (2006), "Yalana Dair Herşey" Apartman Projesi (2006), "Gerçekçi ol, İmkânsızı Talep Et" (2007), Karma 1 sergisi (2009) , İstanbul, ilk kişisel sergisini”Er meydanı” istanbulda açtı(2009) ,Ateşindüştüğüyer ” Tütün deposu, İstanbul(2011) Art bosphorus  ÇağdaşSanat Fuarı, İstanbul(2011)Miami Solo, Miami- USA(2012). Murat Tosyalıhakkında ulusal ve uluslararası gazete, dergi, kitap ve kataloglarda yazılar yayınlanmıştır.


press release

“...I KNOW THAT ANYTHING CAN HAPPEN IN FOOTBALL...”

Murat Tosyalı’s productions have once again presented us with the opportunity to think critically about identity categories... He causes us to ask ourselves why we accept the these categories, and helps us understand how this acceptance leads to normalization, how we enter into these categories and how we can free ourselves from them. In his first solo exhibition called “Er Meydanı” (Field of Contest), which deals with the subject of wrestling, he said “The issue I am dealing with is not beauty or ugliness.

I am more interested in making pictures of struggle, victory/defeat and exchange.”


MURAT TOSYALI

He was born in 1973 in Iskenderun. Lives and works in İstanbul. Completed his graduate degree from Çukurova University of Fine Arts Education section. He participated in group exhibitions of contemporary art since 1997. The artist, primarily located in the Istanbul Biennial 2005 "Freekick" exhibition including, The power of language (2006) Diyarbakir "Local Heaven " Hafriyat (2006), "Everything is lie on the " Apartment Project (2006) ", "Be Realistic, Demand the Impossible Meat " (2007), Reputation first exhibition (2009), İstanbul, his first solo exhibition, "Er square" has opened in Istanbul (2009), Ateşindüştüğü yer "Tobacco warehouse, Istanbul (2011) Art Bosphorus Contemporary Art Fair, İstanbul ( 2011) Miami Solo, Miami –USA (2012). About Murat Tosyali national and international newspapers, magazines, catalogs, books and articles published.


Mabeyn Galeri

Nüzhetiye Cad. No:63, Beşiktaş, İst.

Tel: +90 212 261 60 60

Hiç yorum yok :