3 Ocak 2013

MABEYN Galeri – ÇOŞKUN SAMİ - Kontrat


ÇOŞKUN SAMİ

Kontrat

15 – 31 Ocak 2013

basın bülteni 

Mabeyn Gallery, 15-31 Ocak 2013 tarihleri arasında Coşkun Sami'nin "Kontrat" adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin adı, geçmiş ile bugünün ilişkisini düzenleyen geçici antlaşmaya, aralarındaki "kontrat"a dair bir atıf olarak okunabilir.

Coşkun Sami (1973), resimlerinde mimari ve tarihsel referanslara yer verirken aynı zamanda formalist resmin şablonlarına da ilgi duyuyor. Desen ağırlıklı oluşum sürecini destekleyen minimal paleti, resimsel ve biçimsel değerlere yönelik bir çabayı görünür kılmaktadır. Ekspresyon ile figürasyon arasında dolaşan çalışmalarında sıklıkla yakın geçmişin unutulmuş, terkedilmiş mimari mekanları veya bazı modernist yapıtları ödünç alan Sami, yatay bir zaman anlayışına eşlik eden anonim, depolitize edilmiş homojen espasların varlığı için olasılıklar bırakmaktadır. Çeşitli karma sergilere katılan Coşkun Sami, ilk kişisel sergisini Mabeyn Gallery'de gerçekleştirmektedir.


press release

Mabeyn Gallery is pleased to present "The Contract", a solo exhibition by Coskun Sami running between January 15-31, 2013. The title of the exhibition refers to the temporary agreement, to the "contract" regulating the relationship between the past and the present.

Coskun Sami (1973), while including architectural and historical references in his works, he also maintains affinity for the templates of formalist painting. The limited palette supporting his drawing based process indicates and makes visible an effort towards pictorial and formal values. Floating in between stylistic borders of expression and figuration, Sami's works are frequently borrowing forgotten, abandoned architectural spaces belonging to the recent past, exposing possibilities for existence of anonymous, depoliticized homogeneous spaces accompanying a horizontal based perception of time. Coskun Sami, participated in various group exhibitions, is holding his first personal exhibition in Mabeyn Gallery.


Mabeyn Galeri

Nüzhetiye Cad. No:63, Beşiktaş, İst.

Tel: +90 212 261 60 60

Hiç yorum yok :