3 Ocak 2013

KARE ART GALERİ – BAHAR ARTAN OSKAY - in god we trust


BAHAR ARTAN OSKAY

in god we trust

15 Ocak – 15 Şubat 2013

basın bülteni

PARA SANATTIR, SANAT PARADIR.

Modernizm, sanatta farklı görüşlerin birbirini izlediği bir dönem olmuştur. Bu farklılık kimi zaman bir öncekine tepki, kimi zaman ise kendi başına 'yeni' bir var olan olarak yerini almıştır. Sanattaki bu tepki, sanatçının yeni olanın peşinde olma kaygısından başka birşey değildir.

Bahar Artan Oskay’ın son dönem çalışmaları bu tepkinin ironik ifadeyle yorumlanmasından oluşmaktadır. Sanatçının dolarların üzerindeki figürleri deformasyona uğratıp yorumlaması, değer yargılarının nedenlerini sorgulamasından kaynaklanmaktadır. Sanatçı bu değerleri dünyanın en popüler nesnesi olan Amerikan Dolarları üzerinde gerçekleştirmiştir. Popüler nesne olan Amerikan Dolarlarını iki farklı yorumla tek bir sergide 15 ocak 2013 tarihinde Kare Sanat Galerisi’nde bir araya getiriyor.


press release

MONEY IS ART , ART IS MONEY

Modernism had been a period that different opinions and concepts in art were carried out. That consciousness of diversity lies within modern art also been its nourıshment and it emerged as a reactıon to the movements that came before or; as a total new approach that stands alone in art history. The reason behind that reaction was nothing but the artists' anxiety to create something unique.
Bahar Oskay's new series explicate that reaction ironically. The artist questions common values by deforming the figures on American dollar bills, which are most popular objects in contemporary world.


KARE Art Gallery

Abdi İpekçi cad. 22/8, Nişantaşı – İstanbul

Tel: +90 212 240 44 48

Hiç yorum yok :