9 Ocak 2013

Galeri APEL — SUZY HUG LEVY & İDİL AKBOSTANCI — Eşzamanlı Kişisel Sergiler


  SUZY HUG LEVY & İDİL AKBOSTANCI

Eşzamanlı Kişisel Sergiler

2 Mart — 30 Mart 2013

SUZY HUG LEVY


rüzgarda bir yaprak

İDİL AKBOSTANCI

beyaz örtü - II

basın bülteni

suzyhuglevy

rüzgarda bir yaprak

Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin.”

Yuhanna 3:8 İncil

Doğanın karmaşık ritmi içinde rüzgarda yol alan bir yaprak gibi hayatın koşuşturmasında savrulan yaşamlardan yola çıkar SuzyHugLevy. Sanatçı, incecik kabloları örme ve düğümleme yoluyla oluşturduğu formlar vasıtasıyla eserlerinde bu savruluşu yansıtmayı hedefler.

idil akbostancı

beyaz örtü - II

İdil Akbostancı’nınbir dizi olarak kurguladığı “Beyaz Örtü” adlı kişisel sergilerinden ikincisi 02 - 30 Mart 2013 tarihleri arasında Galeri Apel’de izlenebilecek.

Kent insanıyla doğa arasındaki yabancılaşma sürecini konu alan yapıtlarını tekstil materyallerinin ifade olanaklarıyla kurgulayan Akbostancı, “Beyaz Örtü - II” adlı sergisindeki tekstil manzaralarla yeni düşünsel süreçler öneriyor.

Sergide yer alan beyaz renkteki panoramik anlatımlarda ya da birbirini takip eden tuval dizilerindeki doğa alıntılarında, uzaklık hissi yaratan yüksek dağ sıraları öne çıkıyor. Yabancılaşılan doğaya ait gerçeklikleri tekstille oluştururken aynı zamanda beyaz bir örtüye dönüştürerek görünmez duruma getiren Akbostancı, bu çalışmalarıyla izleyiciyi yeni bir deneyim ortamına taşıyor.

İnsana ya da insana ait herhangi bir oluşuma yer vermeyen manzaralar izleyiciyle yapıt arasındaki etkileşimi güçlendirirken, renksiz ve boş bırakılmış gerçekçi anlatımlar bireysel çağrışımlara açık alanlara dönüşüyor. Sergi yaşadığımız gerçeklikten uzaklaşmamıza ve gözlemlediğimiz kurgunun üzerine kişiye özel başka gerçeklikler inşa etmemize olanak sağlıyor.


İdil Akbostancı 1968 yılında Zonguldak’ta doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Birmingham Institute of Art and Design’da okudu. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nde öğretim üyesi olan Akbostancı, yurtiçinde ve yurtdışındabirçok sanat ve tasarım etkinliğine katıldı.

Galeri APEL

Hayriye Cad. No: 5A, Galatasaray-İstanbul

Tel.: +90 212 292 7236
Hiç yorum yok :