3 Ocak 2013

ELGİZ MÜZESİ Süreli Sergi Alanı – “Yabancılaşma – Başkalaşma”


Yabancılaşma – Başkalaşma

Küratör: Billur Tansel

22 Ocak -  3 Mayıs 2013

basın bülteni

Elgiz Koleksiyonu Süreli Sergi alanında,
 “Yabancılaşma/ Başkalaşma” konsepti üzerine kurgulanan bir seçki yer alıyor.  
Küratörlüğünü Billur Tansel’in yaptığı sergide, 
20. yüzyıl sonrasında 
sosyolojik, kavramsal, psikolojik, politik ve felsefi bağlamda gündeme oturan 
bu kavram irdeleniyor.  
Türk ve yabancı sanatçıların eserleri ile derlenen bu seçkide doku, 
video enstallasyonu, heykel ve resim bu anlatımı, 
keşfi mümkün kılıyor.


press release

ELGIZ MUSEUM 

Temporary Exhibition Area 

ALIENATION / ESTRANGEMENT

Curated by Billur Tansel

22 January – 3 May 2013

A new selection will be displayed, 
which concentrates around the theme of “Alienation/Estrangement”. 
These prominent terms that have gained significance in the sociological, 
conceptual, psychological, political and philosophical sense, 
in and after the twentieth century. 
Curated by Billur Tansel, this theme is explored through 
suggestions offered by different international artists 
via video installation, sculpture,  painting and texture. 


Proje 4L / ELGİZ Museum of Contemporary Art

Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza, Maslak 34398 Istanbul/Turkey 

Tel: +90 212 290 25 25Hiç yorum yok :