3 Aralık 2012

GALERİST Tepebaşı – SEZA PAKER – Huzur Denizi / Sea of tranquility


SEZA PAKER

HUZUR DENİZİ / SEA OF TRANQUILITY

(Hava Muhalefeti Nedeniyle Açılış Ertelendi)

26 Aralık 2012 – 19 Ocak 2013

AÇILIŞ & KİTAP LANSMANI | OPENING & BOOK LAUNCH

26.12.2012,  19:00 - 21:00

Sergi, 26 Ocak 2013 Cumartesi gününe kadar uzatıldı
basın bülteni

Galerist, yaşamını İstanbul ve Paris ekseninde sürdüren post-kavramsal sanatçı Seza Paker’in (d.1955, İstanbul) ‘Huzur Denizi / Sea of Tranquility’ başlıklı yeni sergisine 20 Aralık 2012 - 12 Ocak 2013 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. İşleri protéiform (çizim, performans, video, fotoğraf, ses yerleştirmesi) olarak sınıflanmakta olan sanatçı, 2002 yılında ‘Kamuflaj'  ve 2006 yılında ‘Untitled (How are you?)’ başlıklı sergilerini takiben Galerist’teki üçüncü kişisel sergisinde de çoğulcu üslubunu devam ettirerek politik bir ikonografi (söylem) oluşturmaktadır.

Ay’daki kraterin adı olan ‘Huzur Denizi’ üzerinden isimlendirilen sergide, hareketsizliği deniz imgesi olarak düşünürken bir yandan da boşluk metaforu olarak ele alan sanatçı durgun su görselliği üzerine çalışıyor ve eserlerinde kavramsal, sanatsal ve politik bakışı birleştiriyor.

Seza Paker, yıllardır arşivinde sakladığı serilerinin yanı sıra yeni ürettiği kolajlarını da ilk kez izleyiciler ile paylaşıyor. Serginin belleğini oluşturan ilk bölümünde sanatçı, babasının arşivinden seçtiği fotoğraflar ile bu fotoğrafların detaylarını soyutlayarak elde ettiği desenleri buluşturuyor. Paker, ‘Düğünün Ertesi Günü’ (1986) ve ‘Anabelle’in Performansının Ertesi Günü’ (2002) başlıklı serilerinde ise fragmantasyon üzerine kurulu fotoğrafları kullanarak görsel hikayeler kurguluyor ve bunları mevcut sınırlarından çıkararak, öznel bir düzlemde, kendi bakış açısından tekrar sıralıyor.
Sergi kapsamında Paker’in ‘Plan1 ve Plan2’, ‘Cafe Basile (double chance)’, ‘Reverie’, ‘Untitled Pur Pur’ gibi mevcut işlerinin yanı sıra aydınger kağıdı, fotoğraf ve çizimlerini birleştirerek sergilediği yeni kolajları da yer alıyor. Sanatçı bu çalışmalarında katmanlar oluşturarak, her bir katmanı kendi içinde parçalayarak, oyuklar, gölgeler ve yeni formlar oluşturuyor. Seza Paker, bu gibi çeşitli malzemeleri kullanarak İstanbul’u başka coğrafi alanlarla birlikte ele alıyor ve bunları katman katman iç içe sokuyor. Bazen bir doku, bir form, bir renk ya da bir hatırayı tekrarlayarak ya da değişik bağlamlarda sunarak izleyiciyi farklı zamanlar ve mekanlar arasında zihinsel ve düşsel bir gezintiye çıkarıyor.

Eğitimini Paris Academie de Beaux Arts ve Ecole Camondo’da tamamlayan Seza Paker, ‘Huzur Denizi / Sea of Tranquility’ sergisiyle gündelik yaşamdan, evlilikten, sanatsal performanstan, arşiv fotoğraflarından yola çıkarak Orta Doğu Filistin meselesine, 19.yy oryantalizmine göndermeler yapıyor. Sanatçı, aynı zamanda 20.yy’ın ikinci yarısının görsel ve politik tarihinin bazı karelerini dünya dışı bir isim altında ‘Huzur Denizi’ tabiriyle birleştiriyor.

Sanatçı Kitabı ‘Refleksif Akışkanlıklar’

Sergi açılışı ile eş zamanlı olarak, Ali Akay tarafından kaleme alınan ve Seza Paker’in sanat hayatının değerlendirmesi niteliğindeki 'Refleksif Akışkanlıklar' kitabının lansmanı Galerist Tepebaşı’nda yapılacaktır. Kitap Seza Paker’in son 30 yıllık çalışmasını ele almaktadır. Sanatçının eserine odaklanan çalışma, Seza Paker’in eserlerinin arasındaki bağları, geçişlilikleri, süreklilikleri yakın sanat tarihi ve caz dünyası ile ilişkilerini gösteriyor. Popüler kültür ve ciddi kültür arasındaki ilişkiler bakımından çalışma Seza Paker’in intimist, minör dilinin üzerine eğiliyor. Bir eser külliyatı okuması olarak düşünülen kitap, sanatçının sanatsal, siyasi ve felsefi dilini yan yana inceliyor.


press release

Galerist is pleased to present ‘Sea of Tranquility’ by Seza Paker between December 20, 2012 - January 12, 2013.  Born 1955, Istanbul; residing in Istanbul and Paris, Paker is a post conceptual artist, whose works are classified as examples of protéiform (drawing, performance, video, photography, sound installation) The artist continues to adhere to her pluralistic approach to create a political iconography (rhetoric) as part of her third solo-exhibition at Galerist, in spirit of her preceding exhibitions ‘Camouflage’ (2002) and ‘Untitled (How are you?)’ (2006).

Named after the lunar mare ‘Sea of Tranquility’, the exhibition sees the artist approach inertia as an imagery of the sea while also using it as a metaphor for emptiness; contemplating on the nature of still water to converge conceptual, artistic, and political views in her works.

Seza Paker is to present visitors with newly created and never before seen collages alongside older works that have been personally archived by the artist for years. The first section of the exhibition acts as a memory lane where designs abstracted from the photographic archive of the artist's father are presented alongside their original source material. Paker's ‘The Day after the Wedding’ (1986) and ‘The Day after Anabelle’s Performance’ (2002) titled series on the other hand use fragmented photographs to create a visual narrative that sees them liberated from their existing boundaries and repositioned on a personal level in line with the artist's own vision.

As part of the exhibition, Paker's existing works like ‘Plan 1 and Plan 2’, ‘Cafe Basile (double chance)’, ‘Reveri’ and ‘Untitled Pur Pur’ will be joined by new collages made using a combination of tracing papers, photographs, and drawings. These works see the artist initially create various physical layers to be separately shredded later to create cavities, shadows and new forms. Seza Paker uses such differently interlaced materials to position and address Istanbul within various layered geographic locations. Sometimes recreating a texture, form, color, or memory, or presenting them in a different context will take the viewer to an intellectual and imaginary journey to different times and places.

Seza Paker, a graduate from the Paris Academie de Beaux Arts and the Ecole Camondo, is using ordinary life, marriage, artistic performance, and archive photography to refer to the Middle East's Palestinian Issue and 19th century orientalism. The artist also merges instants from the second half of the 20th century's visual and political history under the otherworldly name of ‘Sea of Tranquility’.


Artist’s Book ‘Reflexive Fluidity’

The book launch of the ‘Refleksif Akışkanlıklar’ (‘Reflexive Fluidity’) by Ali Akay, which provides an appraisal of Seza Paker’s artistic life, will concur with the exhibition’s opening at Galerist Tepebaşı. The book coveys Seza Paker’s works from the last 30 years and focuses on her works and their interconnection, transmigration, continuity while also revealing their relation to recent art history and the world of jazz. The study leans on her intimate and minimal language as part of the interrelation between popular and established culture. Intended to be read as a corpus of her works, it analyzes Paker’s artistic, political and philosophical languages side by side.


GALERİST  Tepebaşı

Meşrutiyet Caddesi No: 67/1 Beyoğlu, Istanbul

Tel.: +90 212 252 1896

Hiç yorum yok :