20 Aralık 2012

Galeri APEL – giyim kuşam - karma sergi


giyim kuşam

Sena ARCAK, 
Aydan BAKTIR, Birsen CANBAZ,  
Bayram CANDAN,  
Sakine ÇİL, Sümbül EREN, 
Şakir GÖKÇEBAĞ, 
Aslımay Altay GÖNEY, Güler GÜNGÖR, 
Yücel KALE,  
Suzy Hug LEVY, Selin LEVY, 
Tuğrul SELÇUK, 
Emre SENAN, Elif SÜSLER, 
Sibel ŞUHUBİ, 
Gamze TAŞDAN, Esma Paçal TURAM, 
Hande VARSAT, 
Y. Bahadır YILDIZ

19 Ocak – 23 Şubat 2013

basın bülteni

Galeri Apel 19 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında giyim kuşam sergisini düzenliyor. Sergi, Adem ile Havva’nın utanç anından başlayıp, “giyinme” ritüelinin günlük hayatın gereksinimi dışına çıkmasını ve insanların çeşitli amaçları doğrultusunda değişim geçirmesini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Katkıda bulunan sanatçılarımız; Sena ARCAK, Aydan BAKTIR, Birsen CANBAZ,  Bayram CANDAN,  Sakine ÇİL, Sümbül EREN, Şakir GÖKÇEBAĞ, Aslımay Altay GÖNEY, Güler GÜNGÖR, Yücel KALE,  Suzy Hug LEVY, Selin LEVY, Tuğrul SELÇUK, Emre SENAN, Elif SÜSLER, Sibel ŞUHUBİ, Gamze TAŞDAN, Esma Paçal TURAM, Hande VARSAT, Y. Bahadır YILDIZ

press release

clothing

Gallery Apel organizes a new group show, clothing, between January 19 and February 23.  The exhibition reveals thetransformation of clothing; from Adam and Eves shame till todays representation of social status. Contributing artists are; Sena Arcak, Aydan Baktır, Birsen Canbaz,  Bayram Candan, Sakine Çil, Sümbül Eren, Şakir Gökçebağ, Aslımay Altay Göney, Güler Güngör, Yücel Kale, Suzy Hug Levy, Selin Levy, Tuğrul Selçuk, Emre Senan, Elif Süsler, Sibel Şuhubi, Gamze Taşdan, Esma Paçal Turam, Hande Varsat, Y. Bahadır Yıldız

Galeri APEL

Hayriye Cad. No: 5A, Galatasaray-İstanbul

Tel.: +90 212 292 7236
Hiç yorum yok :