2 Ekim 2012

MSGSÜ Sanat Etkinliği - İstanbul Lüksemburg Sanatını Ağırlıyor
SANAT DÖNGÜSÜ 2012

İstanbul Lüksemburg Sanatını Ağırlıyor

Anne-Marie Grimler – Assy Jans – Claire Weides-Coos – Corinne Goetz – 
Flora Mar – Florence Hoffmann – Gila Paris – Marc Pierrard – 
Margot Reding-Schroeder – Michel Heisbourg – 
Yvette Rischette – Serge Koch

06 Ekim – 28 Ekim 2012

Açılış: 5 Ekim 2012 saat: 18:30 – 20:00

Basın Bülteni

Lüksemburg'da Sanat

20. yüzyılın son dönemlerinden bugüne kadar olan zamanda, Lüksemburg'da sanat alanında
geniş kapsamlı değişikliklere tanık oldu.

Lüksemburg Büyük Dukalığı, tüm dünyaya dinamik ve sürekli gelişen genç bir sanat hayatı
olduğunu gösteren bir ülkedir.
Lüksemburg'u, geçmişteki uluslararası sanat hareketlerinden etkilenmiş,
bir modern sanat uygulama alanı olarak nitelendirebiliriz.

Tophane-i Amire de açılacak bu sergi için, Lüksemburg sanat dünyasından ortam, stil ve duyarlılık
bakımından şaşırtıcı çeşitlilik gösteren seçimler yapıldı.
Bu sanatçılar adeta bugün hayatta olan ve devamlı yeni düşüncelerin, değişik teknik ve ortamların
arayışındaki çağdaş sanatçıların bir özeti olarak görülebilir.

Lüksemburg'da sanat, son dönemlerde,
20 yüzyılın başındaki modern sanat anlayışından farklı olarak çok değişti.

Geçmişten gelen hala da devam eden geleneksel akademik sanatın yanı sıra,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik canlanma ile ülkede oluşan güven sayesinde,
Lüksemburg, Paris ekolü ve Alman sanat hareketleri arasında doğan çekişmeden yararlandı.

Günümüzdeki Lüksemburg sanatı, enstalasyon, montaj, video, kavramsal fotoğraf gibi
yeni teknik ve yöntemleri, uluslararası hareket ve eğilimlerden bağımsız olarak, içinde barındırıyor.
Çok kısa bir sürede, Lüksemburg'daki sanat uluslararası bir takdir ve tanınırlık kazandı
ve de kendi kaderini çizmeye başladı.

MSGSÜ  Tophane-i Amire 

Kültür Sanat Merkezi (Büyük Salon)

Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, No:2

Tophane, Beyoğlu, İstanbul

(Pazartesi hariç her gün 10:00 – 17:00 arası)

Tel.: +90 212 293 46 48

e-posta: oataman@msgsu.edu.tr

MSGSÜ Sanat Etkinlikleri FACEBOOK >>

MSGSÜ Sanat Etkinlikleri TWITTER >>

Hiç yorum yok :