1 Ekim 2012

DORUK Sanat Galerisi – MİTHAT ŞEN – ETENE Resim SergisiMİTHAT ŞEN

Etene

06 Ekim 2012 – 31 Ekim 2012

Basın Bülteni

“NAGUAL”                                         

Mithat Şen için varoluş ya da gerçeklik makro düzeyden  mikro düzeye indirgenerek öte bir dile ulaşılabilir. Bu en az’a doğru ilerleyen bir dildir. Sanatçı tarafından başlatılan yüzeydeki bu girişim  gerçekliğe yeni bir gerçeklik katmak hedefindedir. Böylece  sanatçının karşısında duranın;  algı boyutlarını zorlamasıyla ‘Güzelliğin Engin Krallığı’ birden bire yıkılır. Tuval yüzeyi bir aracı olarak bizi uyarmaktadır ve şöyle konuşur; özne nesne ayrımına son verilmelidir. Bu motto sanat ifadesinde; aklın, bilincine vardığı her şeye özdeş olarak kendini yakaladığı bir kavrayış biçimidir.  Buradan hareketle Mithat Şen; yüzeyde gerçekleştirdiği canlandırma, yarı/üç boyutlu ifadede bağımsızlığını ilan etmektedir. Bu aşamada  doğal güzel dışlanmış yerine oranları sanatçı tarafından bielirlenen yeni bir güzel anlayışı sahneye çıkmıştır. Sanatçı Yeni güzel’i ileri  sürerken ,doğal güzel her açıdan aşılması gereken bir engeldir de. Burada bir inkar yoktur olsa olsa sadece varoluş boyutunu en aza indirgeme hedefi vardır.

Gerçekte doğanın ortaya koyduğu oranlar,renkler,boyutlar,denge; yüksek zekanın bir ürünüdür. Sanatçı için ise görünen doğanın dışına taşmak,doğanın gizil güçlerinden dem vurmak,mikro evrenin bazı verilerini yüzeyde betimlemek,  düğümleri açarak netleştirmek, temeldeki saklı geometriyi ortaya çıkarmak  önemlidir. Bir tür matematik ve gizil  geometrinin üstadı gibi davranır. Dünyada bulunmanın kipliliğini estetikte bulunmanın kipliliğiyle yer değiştirmeyi önerir bize. Bir Mithat Şen yapıtının, ona bakanla diyaloğa girmesi aykırı bir konuşmayı çağrıştırır. Ancak bu konuşma hemen başlayan bir diyalog değil zamansızlık katmanlarıyla kurulacak ilişkide ortaya çıkan bir ses düzenidir. Ayrıca bu diyalog sonsuzda dek sürmelidir.

Mithat Şen estetik imgeleri ; dünyanın sürekli kendini tekrar etme arketipini; önce suje-objeyi silerek kurar, sonra da  tekrarların, çoğalmaların, artmaların modelini sabitler. Böylece ‘Akıl ile akıl olmayan şey arasındaki çelişkiler’, karşıtlıklar, duygu ve duygu olmayan şey arasındaki zıtlıklar, algı ve algı olmayan şey arasındaki yanılgılar sanat diliyle aşılır. Bu dünyadan yola çıkarak  başka bir dünyaya ulaşma kipi ya da  yapıtta ulaştığı   farklı-zamanlılığı (diyakronisini) ustaca yakalayan biri olarak tüm tuvallerinde ölümsüzlüğün nüvelerine  çağrıda bulunur. İlk oluşumlar, ilk hücreler, ilk atomlar, ilk plazma ve ilk arketiplerin renki sterotipleri sanki bir Nagual’ın yol göstericiliğinde tuvalde yerlerini alırken sanatçı taze  bir dile ulaşmanın  müjdesini vermektedir bize. Gülseli İnal
DORUK Sanat Galerisi 

Boğazkesen Cad. 21/A, Tophane – Istanbul

Tel.: +90 212 252 05 35

Doruk Sanat WEB >>

Doruk Sanat FACEBOOK >>

Doruk Sanat TWITTER >>

Doruk Sanat INFO >>

Sergi, Pazar – Pazartesi hariç her gün, 11:00 – 18:30 arası izlenebilir.

Hiç yorum yok :