11 Eylül 2012

C.A.M. GALERİ (Akaretler) - Sevim Sancaktar - SELFSEVİM  SANCAKTAR

Self

27 Eylül – 3 Kasım 2012

basın bülteni

C.A.M Galeri (Akaretler) 27 Eylül – 3 Kasım 2012 arasında  Sevim Sancaktar’ın “Self” isimli  sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kimlik, sınır ve yersizlik hislerini aidiyet çerçevesinde biraraya getiren Sevim Sancaktar, bu gelgitler etrafında oluşan kırılgan çemberi anlamak için bir deneme sunuyor. Kimlikler üzerinden varol(ama)ma hissini belki anlama değil ama hissetme çabası.

Sancaktar bir yandan kendi ailesinin Balkanlardan göç ettiği sürece tanıklığını sorgularken, bir yandan da Riga`da gittigi bir sanatçi misafirlik programı sürecinde Sovyet döneminde Letonya`ya gelmiş diğer Sovyet ülke vatandaşlarının yaşadığı vatandaşlık sorunu üzerine ürettigi işleri de sergiye dahil ediyor.

Yaşanılan ülkeden gitmek veya ülkede kalmayı tercih etmenin, değişen kimlikleri ve insanların hayatlarını nasıl anlamlandıklarını iki farklı hikaye üzerinden irdeliyor. Yer değiştirmelerin mevcut sistem ve devlet düzeninin değişmesiyle farklı hikayeleleri getirebildiği benzer noktaları tekrar hatırlatıyor.

Sergi daha önce üretilmiş fotoğaf ve dökumanlardan da yola çıkarak temsil etme sorunsalını sergiye dahil ediyor. “Görunmezlik” kavramı üzerinden zaman içerisinde değişime/dönüşüme uğramış “self” kimlikleri irdelemeye çalışıyor, yeni kimlikleri veya kimliksizliştirmeleri düşünmeye katkıda bulunuyor.

Sevim Sancaktar  CV >>


C.A.M Galeri / Akaretler

Şair Nedim Cad. No:25, Akaretler

Tel.:  0090 212 2457975


Hiç yorum yok :