21 Aralık 2011

CENNET Kültür ve Sanat Merkezi - SUFI OBJECTS 3


SUFI OBJECTS EXHIBITION

December 3, 2011 - February 5, 2012

The exhibition where mystical objects, paintings displaying ordinary folk in their day-to-day lives and contemporary works of art that are all illustrative of different life styles in general is to meet with the art lovers at Borough of Küçükçekmece - Culture & Arts Centre Exhibition Hall.
All objects on the exhibition, that makes up the overall exhibition and subtly named as "Sufi Objects", are gathered from the collections of Bilal Sütçü and Remzi Gür. Exhibition also hosts various works of contemporary artists, as well the "Paintings of Ordinary Folk" that are specially selected from the Malik Aksel Collection at Bursa City Museum... Here at this exhibition, contemporary artists, namely; Erol Akyavaş, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Ergin İnan and Mehmet Günyeli are collectively offering thematic and symbolic traces of transition "from Verbal to Writing" and "from Writing to Painting" that all of which are presented in rather an exquisite manner for the perception of today's art lover

SUFİ OBJELER SERGİSİ

03 Aralık 2011 - 05 Subat 2012

Yaşam biçimini örnekleyen mistik objeler, halk resimleri ve günümüz çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı sergi Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonunda sanat severlerle buluşuyor.

"Sufi Objeler" başlıklı serginin bütününü oluşuran objeler Bilal Sütçü ve Remzi Gür koleksiyonundan derlendi. Bursa Kent Müzesi Malik Aksel Koleksiyonundan seçilen "Halk Resimleri" ile birlikte Çağdaş sanatçıların eserleri sergilenmekte... Çağdaş sanatçılar; Erol Akyavaş, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Ergin İnan ve Mehmet Günyeli bu derinlikli alanın Sözden Yazıya, Yazıdan Resme geçişin tematik ve sembolik izlerini oldukça güncel yorumlarla günümüz sanat izleyicisinin algısına sunmaktalar.

Hiç yorum yok :